Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:
Kanał wideo na youtube.com z transmisjami Mszy Świętych i liturgii z kościoła Św. Szczepana w Brynicy.

Kontakty

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica - kontakt@brynica.opole.pl

Sołtys wsi Brynica - soltys@brynica.opole.pl

Parafia św.Szczepana w Brynicy - kancelaria@parafia.brynica.opole.pl

Strona Szkoły - http://www.sp_brynica.wodip.opole.pl/

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA MIEJSCOWOŚCI

2 kwietnia 2020 - Zostań w domu bo pralkę też ci dowiozą.

Zwróciła się do nas firma z pobliskich Czarnowąs, która proponuje sprzedaż zdalną z dowozem i montażem w domu. Jak podkreśla właściciel głównie z myślą o tych, którym urządzenia odmówiły skutecznie dalszej pracy w dobie zakazu wychodzenia z domu. Przesłaną ulotkę prezentujemy.

tekst - Krzysztof Marsolek

28 marca 2020 - List Biskupa Opolskiego na V Niedzielę Wielkiego Postu 2020 r. (nagranie youtube)


27 marca 2020 - Komunikat Łubniańskiego Ośrodka Kultury


25 marca 2020 - Komunikat Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai

Opole, dnia 24 marca 2020 roku
Nr 10/2020/A/KNC-KDekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
2. Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania,
aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.
3.
We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.
4. Uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć do trzeciej stacji (przy grobie). Poza duchownym i pracownikami firmy pogrzebowej może w nich wziąć udział jedynie 5 osób z najbliższej rodziny zmarłego; Msza pogrzebowa może być odprawiona bez ciała w dniu pogrzebu wg tych samych zasad albo w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłej osoby.
5. Osoby niepełnoletnie, czyli przed 18. rokiem życia, nie mogą być dopuszczane do służby przy ołtarzu, dopóki zawieszone są zajęcia w szkołach.
6. Należy odwołać nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje, misje, wyjazdy i spotkania formacyjne, a także konferencje dekanalne. Proszę duszpasterzy o zachęcanie wiernych do udziału w rekolekcjach poprzez środki masowego przekazu.
7. Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.
8. Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zaleceniem czuwania nad tym, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Postanawiam codzienne wystawianie Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym, przy którym rezyduje proboszcz, nawet jeśli obecny będzie przy niej jedynie duszpasterz, przy czym zarządzam, że w każdym z tych kościołów wystawienie ma trwać nie krócej niż godzinę. Godziną rozpoczęcia adoracji powinna być godzina miłosierdzia.
9. Z uwagi na ograniczenia możliwości sprawowania Sakramentu Pokuty, niech podstawową formą pojednania z Bogiem i Kościołem stanie się w tym czasie akt żalu doskonałego. Należy zachęcać wiernych do wzbudzania aktów tego żalu po gruntownym rachunku sumienia, który wraz z intencją spowiedzi w najbliższym możliwym terminie, usposobi ich do trwania w stanie łaski.
10. Wiernym, którzy bardzo o to proszą, należy jednak umożliwić przystąpienie do Sakramentu Pokuty w czasie adoracji, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem oraz ścisłym respektowaniu przepisu, ograniczającego liczbę wiernych, przebywających w danym czasie w kościele, do 5 osób. Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach, przenosząc ją do kaplic bocznych czy innych podobnych pomieszczeń, odpowiednio wietrzonych, a jeśli ich nie ma, w otwarte miejsca w kościele. Tam należy spowiadać, jeśli to możliwe, przy klęczniku z kratą, na którą nałożona jest solidna folia ochronna. Folię te należy przynamniej kilka razy w ciągu dnia dezynfekować i codziennie zmieniać.
11. Spowiednicy powinni być do dyspozycji wiernych w ciągu całego dnia, tak by wyspowiadać każdego, komu na tym bardzo zależy, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
12. Należy szczególnie dbać o zasady higieny i myć dokładnie ręce przed każdą czynnością liturgiczną; bezwzględnie powinno się zdezynfekować dłonie także podczas liturgii, bezpośrednio przed rozdzielaniem Komunii świętej.
13. Ze względów duszpasterskich udzielam nieograniczonego prawa do binacji i trynacji Mszy świętych. Usilnie proszę kapłanów-emerytów, mieszkających poza domami diecezjalnymi, którzy z racji wieku znajdują się w grupie najwyższego ryzyka w przypadku wystąpienia u nich zakażenia, aby nie odprawiali Mszy świętych z udziałem ludu poza sytuacją absolutnej konieczności. Z tego też powodu aż do odwołania udzielam im przywileju odprawiania Mszy świętych w domach, w których mieszkają.
14. Zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę wobec chorych mają pełnić jedynie duchowni, udając się do nich wyłącznie w sytuacji zagrożenia ich życia, przy zachowaniu należytych zabezpieczeń przed zakażeniem. W związku z tym należy zrezygnować z przedświątecznych odwiedzin chorych. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem jedynie tej choroby.
15. Duszpasterze mają bezwzględnie przestrzegać obowiązku rezydencji i pozostawać do stałej dyspozycji wiernych; jakiekolwiek wyjazdy poza parafię należy ograniczyć do absolutnej konieczności.
16. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.
17. Nie wolno urządzać żadnych procesji z Najświętszym Sakramentem, relikwiami, świętymi obrazami czy figurami (także, kiedy bierze w nich udział tylko sam kapłan), które nie są przewidziane przez prawo. Na każdą taką procesję należy uzyskać zgodę kompetentnej władzy kościelnej.
18. Kuria Diecezjalna w Opolu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00 (przyjmowanie petentów od 9.00 do 13.00). Do kurii należy przyjeżdżać jedynie w sprawach niecierpiących zwłoki.
19. Zgodnie ze wskazaniem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim.
20. Dokładniejsze zalecenia odnośnie do Triduum Paschalnego i Wielkanocy zostaną przedstawione w późniejszym terminie.
21. Niniejsze zarządzenia obowiązują do odwołania. Proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

KANCLERZ KURII ____________________________BISKUP OPOLSKI
ks. Wojciech Lippa __________________________+ Andrzej Czaja

24 marca 2020 - Porządek liturgii transmitowanych z kościoła Św. Szczepana w Brynicy

Poniedziałek 23.03

7.00 Za †† matkę Hildegardę ojca Alojzego Mros, ich syna rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za †† rodziców Matyldę i Józefa, Cecylię i Huberta, z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące
.

Wtorek 24.03

6.30 Różaniec

7.00 W intencji róży różańcowej św. Łucji o zdrowie, opiekę i bł. Boże w rodzinach oraz za †† z tej róży - przełożona p. Urszula Kałuża.

Środa 25.03

6.30 Różaniec

12:00 Modlitwa Papieska o ustanie epidemii

7.00 Za †† rodziców Łucję i Piotra, Albinę i Jana ich rodziców, rodzeństwo, syna Joachima, brata Huberta, szwagra Wilhelma i całe pokrewieństwo Sochor i Kurtz.


Czwartek 26.03

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18.00 Za †† męża i ojca Franciszka z ok. ur., rodziców dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.


Piątek 27.03

6.30 Różaniec

7.00 Za †† rodziców Michała i Martę Kałuża, teściów Franciszka i Gertrudę Szchudy, 4 szwagrów, szwagierkę Dorotę, dziadków z obu stron, chrzestnych, poległych na wojnach i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18.00 Droga Krzyżowa.

Sobota 28.03

6.30 Różaniec

7.00 Za † matkę Jadwigę Dendera w I-szą rocz. śm.

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

18.00 Za †† żonę i matkę Marię w 6 rocz. śm. i z pokrewieństwa Pamler i Dendera.


Niedziela 29.03 PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

7.00 Różaniec

7.30 Za †† męża i ojca Franciszka Czech w rocz. śm., rodziców Agnieszkę i Jana Moczko oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Do Anioła Stróża za roczne dziecko Lilianę Ciurlok o zdrowie i bł. Boże w rodzinie.

15.00 Gorzkie Żale.- Nieaktywne jeszcze linki z transmisji zostaną uzupełnione w trakcie tygodnia, gdyż nie można zaplanować ich wszystkich od razu z powodu limitu.
- W przypadku, gdy transmisja już się odbyła po kliknięciu oglądamy nagranie z jej przebiegu.
- W związku z przeciążeniem internetu w ostatnim czasie transmisje mogą się nie odbyć i nie nagrać, na co nie mamy wpływu.


przygotował - Krzysztof Marsolek


21 marca 2020 - Jak znaleźć i oglądać transmisję z kościoła Św. Szczepana w Brynicy

Zapowiada się dłuższa walka z koronawirusem (COVID-19), co z kolei w związku z ryzykiem powoduje iż nie możemy uczestniczyć wszyscy w liturgiach i mszy świętej. Od wczoraj prowadzone są testy tranmsmisji z naszego kościoła poprzez platformę youtube. Aby obejrzeć dostępną transmisję, jak i materiały z nagrań wcześniejszych należy wejść na kanał Parafii Św. Szczepana w Brynicy pod adresem https://www.youtube.com/channel/UC8pfKKVA4WKYDCkaiw1ScJA lub szukając jej na stronie www.youtube.com jak pokazano poniżej (tak przede wszystkim trzeba zrobić jeśli chcemy oglądać transmisję bezpośrednio w nowszych modelach telewizorów).Następnie po wejściu na kanał zobaczymy co jest aktualnie transmitowane (napis "na żywo") i jakie inne filmy z poprzednich transmisji są dostępne do obejrzenia. Można też wybrać "Subskrybuj" (jeśli jesteśmy zalogowani na urządzeniu do swojego konta Google) i dodać do swojej listy kanal youtube parafii.tekst - Krzysztof Marsolek

20 marca 2020 - Dzis rozpoczyna się transmisja z koscioła w Brynicy

W związku z epidemią jaka dotknęła wszystkich ludzi w tym naszych parafian ks. Proboszcz Krzysztof Mróz wyszedł na przeciw potrzebie sytuacji i zainstalował kamerę do transmisji mszy z naszego kościoła. Obecnie trwa transmisja próbna ciągła ale od najblizszego tygodnia zostanie przygotowany harmonogram transmisji przyporządkowany do godzin mszy. Zostanie on opublikowany z wyprzedzeniem zarówno na stronie wsi Brynica, jak i na stronie Parafii Św. Szczepana.
Przy okazji kieruję prośbę do wszystkich Parafian z Brynicy, Surowiny i Grabczoka oraz wszystkich innych ludzi dobrego serca o wsparcie Parafii Brynica poprzez wpłaty na jej konto. Parafia utrzymuje sie z naszych ofiar, ktorych obecnie nie przekazujemy. Wydatki na utrzymanie parafi nie zniknęły, a wciąż pojawiają sie nowe nieprzewidziane (koszt montażu profesjonalnej kamery zapewniającej tak dobrą jakośCtransisji też się wpisuje w takie nieprzewidziane koszty).
Wpłaty można dokonywać na podane niżej dane:

p.w. Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Brynica
Konto Bankowe Parafii:
ING Bank Śląski
86 1050 1504 1000 0022 7539 0769

dla przelewów z zagranicy:

IBAN: PL 03 1050 1504 1000 0022 7539 3912, kod SWIFT: INGBPLPW


link do transmisji z kościoła: https://www.youtube.com/channel/UC8pfKKVA4WKYDCkaiw1ScJA .

tekst - Krzysztof Marsolek

14 marca 2020 - Komunikat oraz list do wiernych Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai


11 marca 2020 - Życzenia


Z okazji Dnia Sołtysa nasze najlepsze życzenia dla Marka Ciernii. Dziękujemy za Twoje nieustanne starania na rzecz rozwoju naszej Brynicy.

Krystian Czech

Lider i Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica.9 marca 2020 - Ogłoszenie

Ogłoszenie


Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - I rata, będzie zbierany w dniach 13-14.03.2020r. tj. w piątek od godziny 17.00-19.00 oraz sobotę od godziny 08.00-10.00 w Sali OSP w Brynicy.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


8 marca 2020 - Życzenia
W imieniu pracowników, animatorów, bibliotekarzy i instruktorów Łubniańskiego Ośrodka Kultury składam wszystkim Paniom najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet .Krystian Czech

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury

2 marca 2020 - Ło Silesii i ślonzkiej tradycji

Jakiś czas temu zapowiadaliśmy program poświęcony tradycji Śląskiej z udziałem zespołu Silesia. Oprócz wielu elementów muzycznych można usłyszeć o tym, czym jest ślonskość i z czego Ślązacy są dumni. Program przygotowany przez redaktor Izoldę Czmok Nowak z ośrodka TVP Katowice gościł m.in. w Brynicy na Gróbku u Krystiana Czecha. Zapraszamy do obejrzenia programu i calej serii o Ślonskej tradycji na stronie https://katowice.tvp.pl/46884404/dej-pozor-01032020 . W razie problemów technicznych kopia dostępna pod adresem http://www.brynica.opole.pl/filmy/2020_03_01_Dej_Pozor_Silesia.mp4 .

film i zdjęcie - TVP3 Katowice
opracowanie - Krzysztof Marsolek

21 lutego 2020 - Zaproszenie

W związku z błędnymi danymi dotyczącymi emisji programów w miniony weekend otrzymaliśmy e-mail z wyjaśnieniem.

Drodzy Czytelnicy naszej strony,

w zeszlym tygodniu otrzymałem błędne informacje. Jak mi dziś przekazano program o Teksańczykach będzie emitowany w TVP Historia 15 marca. Program o Silesii w TVP Katowice w przyszłą niedzielę 1 marca o 17:40.

Bardzo przepraszam i pozdrawiam:


Krystian Czech
Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury
Łubniański Ośrodek Kultury

9 lutego 2020 - Wodzenie Niedźwiedzia

Każda wspólnota powinna pamiętać o swej historii i tradycjach, a także przekazywać je kolejnym pokoleniom. Jedną z takich tradycji typowych dla podopolskich miejscowości jest Wodzenie Niedźwiedzia. Nie zostala ona także zapomniana w Brynicy i kolejny raz dzięki sołtysowi - Markowi Cierni członkom Rady Sołeckiej oraz wielu osobom poświęcającym swój wolny czas przez miejscowość przeszedł barwny korowód z niedźwiadkiem ( w jego rolę tradycyjnie wcielil się Prezes LZS - Jerzy Kilian).
Zmiany klimatyczne mocno nie sprzyjają niedźwiedziom posiadającym grube futra i nasz brynicki niedźwiadek również zmagał się z temperaturami bliskimi kilkunastu stopniom na samym początku lutego. Wieczorem odbyła sie tradycyjna zabawa niedźwiedziowa.
Fragment filmu z wędrówki barwnego orszaku ulica Kwiatową (na Gróbku) do obejrzenia pod adresem: http://www.brynica.opole.pl/filmy/2020_02_08_wodzenie.mp4 .

teskt i film - Krzysztof Marsolek

1 lutego 2020 - Ogłoszenie

Ogłoszenie


W dniu 08.02.2020r. od godz. 08:30 część mieszkańców Brynicy i Surowiny odwiedzać będzie Niedźwiedź wraz grupą - czyli Wodzenie Niedźwiedzia. W tym roku Niedźwiedź zawita do mieszkańców z ulic: Łubniańskiej, Ogrodowej, Opolskiej, Ks. Klimasa, Kwiatowej, Polnej, Powstańców Śl. od numeru 31 do końca. W tym samym dniu tj. 08.02.2020r. w Sali Państwa Cebula będzie miała miejsce Zabawa Niedźwiedziowa, będąca podsumowaniem tego wydarzenia. Bilety do nabycia u Sołtysa oraz Członków Rady Sołeckiej.
Organizatorzy zapewniają moc atrakcji - szczegółowe informacje na plakatach oraz stronie internetowej Brynicy.
Organizatorzy: Rada Sołecka oraz Biblioteka w Brynicy.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


30 stycznia 2020 - 28. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY!

W tym roku po raz pierwszy w naszej gminie odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem była zbiórka pieniędzy dla dziecięcej medycyny zabiegowej.

Organizatorami tego wydarzenia byli: Gmina Łubniany i Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu Aktywni. Gospodarzem i "kierownikiem całego zamieszania" była Nasza Brynica. Pomysł narodził się we wrześniu w trakcie trwania Brynickiej Spiżarni, a chwilę później został wcielony w życie.

W listopadzie Fundacja WOŚP wydała zgodę na utworzenie sztabu numer 5678 w Publicznej Szkole Podstawowej w Brynicy, którego szefem została dyrektor Izabela Święcicka, od tego momentu przygotowania nabrały tempa, które nie zwolniło do samego dnia Finału.

Rekrutacja wolontariuszy, rozmowy w Urzędzie Gminy z Wójtem, pozyskiwanie sponsorów, rozmowy z wykonawcami - to tylko niektóre z wielu spraw, z którymi trzeba było się zmierzyć, aby Finał WOŚP przyciągnął do Brynicy jak najwięcej mieszkańców całej gminy i nie tylko.

Zaangażowanych w przygotowania było bardzo dużo osób z terenu całej gminy, które z dobrej woli i chęci pomagania w szczytnym celu, na zasadzie wolontariatu przyczyniły się do ostatecznego sukcesu imprezy. Nikt, kto został poproszony o pomoc, nie odmówił.

Naszemu Sztabowi przyznano 15 wolontariuszy, choć chętnych do kwestowania było o wiele więcej. Uczennice ze wszystkich szkół podstawowych gminy (dzięki zaangażowaniu dyrektorów: Wiesławy Palt, Artura Baziuka i Przemysława Ryniaka), dwie mieszkanki gminy oraz Pani Janina Gędźba, dzięki wsparciu wszystkich proboszczów mogły już od rana w niedzielę kwestować przy wszystkich kościołach na rzecz Orkiestry.

Zgodnie z tegorocznym hasłem Orkiestry, 12 stycznia wszystkie ręce na pokład! Nasz gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczął się o godzinie 16.00 na boisku LZS w Brynicy.

Program artystyczny na wysokim poziomie zapewnili: Akordeoniści z PSM I i II stopnia w Opolu wraz z nauczycielem Dariuszem Kownackim, el12 Opole Politechnic Band - muzycy z Orkiestry Politechniki Opolskiej, Opolskiego Elektryczniaka i z Grudzic, solistki: Milena Krzyścin i Jagoda Żelasko, zespół REMEDIUM oraz niekwestionowana gwiazda wieczoru serbski Zespół Stefan Mladenovic Orchestra & Heyli. Natomiast tradycyjne Światełko do nieba mogliśmy podziwiać w trakcie pokazu MANTIKORY Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem. Organizatorami 28 Finału WOŚP byli: Gmina Łubniany i Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu z Brynicy.

Podczas zimnego wieczoru organizatorzy nie zapomnieli o ciepłych napojach i posiłkach. Każdy z obecnych na boisku (za wolny datek na rzecz Wielkiej Orkiestry) mógł się wzmocnić domowymi specjałami: żurkiem, łazankami, chlebem ze smalcem i ogórkiem, frytkami, korzenną herbatą i ciastami. Dla bardziej aktywnych przygotowano kiełbaskę do samodzielnego upieczenia na ognisku, przy którym można było również bezpiecznie się ogrzać, dzięki gminnym jednostkom OSP.

Tego dnia do puszek wolontariuszy z kwesty i licytacji wpłynęło
14346,21 zł, a z datków ze strefy gastronomicznej zebrano 6190,60 zł, co w sumie dało kwotę 20536,81 zł.

Podziękowania należą się Wszystkim, a w szczególności (kolejność przypadkowa):
- Wójtowi Gminy Pawłowi Wąsiakowi;
- Radnym Gminy Łubniany;
- Kole Gospodyń Wiejskich z Masowa;
- Przedszkolu w Brynicy oraz Rodzicom przedszkolaków;
- nauczycielom z PSP w Brynicy;
- Konradowi Denderze i Jerzemu Kilianowi;
- Markowi i Monice Diaków;
- Annie Patelskiej i Tomaszowi Siniewowi;
- Radzie Sołeckiej wsi Brynica;
- Kasi Krzyścin, Beacie Hadryś, Asi Żelasko, Ewie Mudreckiej, Sylwii i Karolowi Brzanom, Kasi Sobocie, Arnoldowi Sobocie, Izabeli Wierszak, Ewie i Rafałowi Mikołaszkom, Barbarze Żelichowskiej, Mariuszowi Patelskiemu, Ewelinie i Rafałowi Ratusznym, Kasi Blach, Tomaszowi Czechowi (kolejność przypadkowa).

Ponadto Sponsorom o wielkim sercu, bez których impreza nie mogłaby się odbyć z tak wielkim rozmachem:
" Aga GAZ Gabriela i Benedykt Długosz;
" Agencja Allianz Ewelina Brol;
" AgroRelax w Brynicy Konrad Dendera;
" Anna i Adam Bilik: Kuchenne Przepychanki. Bitwa o kuchnię BILIQ.PL;
" Auto-Tech Andrzej Sobota i Stacja Kontroli Pojazdów Andrzeja Soboty w Luboszycach;
" Centrum Dystrybucji Gazu Sp. Oddział Opole;
" Czora Inox Style;
" Diaków. Systemy energetyczne;
" Himmel i Papesch Sp. z.o.o.;
" Hubert Kampa - Fundacja In BlassedArt;
" Imex Piechota;
" Kruszywa Sp.z.o.o Oddział Żwirek w Luboszycach;
" Kuczera-Michalska Beata;
" Mechanika pojazdowa. Blacharstwo. Arnold Sobota;
" MR Styl Joanna i Roman Chojnaccy z Biadacza;
" Opolska Dekoratornia;
" Pamas. Zakład przetwórstwa mięsnego;
" Piekarnia Klaudiusz Prohaska;
" Prusaczyk Katarzyna;
" ROBIX S.C Kadłub Turawski;
" Rudatom. Zakład usług transportowo - sprzętowych Dariusz Sznotala;
" Stajnia Zawada Joanna i Tomasz Gryga;
" Stegu Sp. z.o.o;
" Wieczorek Schody Drewniane;
" Zakład usługowo - handlowy. Autoczok Kępa Bernard Czok.

Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu "Aktywni"


21 stycznia 2020 - Z WIZYTĄ W ŻŁÓBKU

Do niecodziennego wydarzenia doszło 19 grudnia 2019 roku! Wtedy to w naszym brynickim kościele odbyły się Jasełka, przygotowane wspólnie przez przedszkole i szkołę podstawową. Wszyscy mieszkańcy naszej wsi mogli przyjść i zobaczyć jak do dzieciątka przychodzą z darami trzej królowie, pasterze oraz... postacie z bajek: Rybak, Pinokio, Dziewczynka z zapałkami, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Pszczółka Maja, Calineczka oraz mała Smerfetka. W odświętnie przystrojonym kościele nie zabrakło przepięknych kolęd i pastorałek, zarówno tych śpiewanych wspólnie, jak i przez solistki: Karolinę Sówkę i Jagodę Żelasko, a także zagraną na skrzypcach przez Emilię Drost. Przedstawienie zakończyło się owacjami na stojąco! Nikt nie spodziewał się takiego występu! Dzieciaki dały z siebie wszystko.

Po Jasełkach wszystkich zaproszono na świąteczne spotkanie na boisko szkolne w niecodziennej scenerii przygotowanej przez nauczycieli PSP w Brynicy. Dzięki rodzicom przedszkolaków i uczniów można było rozsmakować się w wigilijnych potrawach. Dla maluchów, którym nie wystarczyło ciepło z ogniska, przygotowano świąteczny seans bajkowy w szkole.

To wszystko było możliwe dzięki zaangażowaniu dzieci, nauczycieli, dyrekcji szkoły oraz przedszkola w Brynicy, a także księdza proboszcza. Za co Wszystkim dziękujemy!


19 stycznia 2020 - ZaproszenieRada Sołecka wsi Brynica wspólnie z Przedszkolem Publicznym w Brynicy organizuje w dniu 22 stycznia (środa) o godz. 9:00 w Sali Państwa Cebula Dzień Babci i Dziadka - dla wszystkich babć, dziadków oraz osób samotnych. W trakcie spotkania będzie miał miejsce występ przedszkolaków oraz zagra kapela góralska.


Organizatorzy serdecznie zapraszają!


17 stycznia 2020 - Krystian Czech wyrózniony prestiżową nagrodą za działalność społeczną!

Dwa dni temu przy okazji nagrody dla Brynicy wspomnieliśmy o liderze Odnowy Wsi - Krystianie Czechu, a już tego dnia wieczorem otrzymał on jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych wspólnie dla dwóch województw - Śląskiego i Opolskiego.
W środę wieczorem w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczystość wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji, organizowana przez Opolską Izbę Gospodarczą. Aż dwa wyróżnienia Kapituła pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariana Duczmala przyznała animatorom z Gminy Łubniany.
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii kultura odebrał Zespół Pieśni Ludowej SILESIA. Srebrny Laur w kategorii Pro Publico Bono przyznano Krystianowi Czechowi za działalność animatorską na terenie gminy. W historii imprezy z naszej gminy Laury Umiejętności i Kompetencji otrzymali w przeszłości Bank Spółdzielczy Łubniany, Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Luboszyce, Zakład Usługowo-Transportowy RUDATOM Kępa oraz Piotr Cieślik.

Jak przekazał nam Krystian Czech, pragnie on w imieniu "Silesii" oraz własnym serdecznie podziękować Kapitule za to prestiżowe w skali województwa opolskiego i śląskiego wyróżnienie.

W tym miejscu chciałbym podziękować w imieniu swoim, a także mieszkańców Brynicy za te kilkadziesiąt lat pracy społecznej na rzecz naszej miejscowości. To dzięki niezłomnemu optymizmowi Krystiana udało się tak wiele.
Jak czytamy w słowniku -
"Pro bono (od łac. pro bono publico = „dla dobra publicznego”) – określenie oznaczające usługi profesjonalne wykonywane dobrowolnie i bezpłatnie, w interesie publicznym".

Tytuł przyznany Krystianowi jednoznacznie opisuje to, co realizuje on jako swoje motto życiowe. Tak wielu czerpie z tego korzyść, a tak niewielu o tym wie. Jednak to nigdy laureta nie zniechęcało do kreowania coraz to nowych pomysłów i realizownia ich z niezwykłą wytrwałością. Tak trzymaj Krystianie!


opracowanie - Krzysztof Marsolek
foto - https://opowiecie.info

15 stycznia 2020 - Brynica wyróżniona tytułem "Lidera Odnowy Wsi"

Pocztą pantoflową dowiedzieliśmy się iż nasza Brynica została wyróżniona przez Marszałka Województwa Opolskiego tytułem "Lidera Odnowy Wsi". Jest to w pełni zasłużony tytuł dla naszej prawie 700 letniej "staruszki" Brynicy. Przeszła ona w zeszłym roku swoisty face lifting i zachwyca wyglądem nowego centrum wsi oraz tak długo oczekwanymi ścieżkami pieszo-rowerowymi.
Nic nie dzieje się samo i za sukcesem stoi bezinteresowne zaangażowanie oraz ciężka praca ludzi będących motorem rozwoju naszej miejscowości.
To dzięki takim osobom jak Krystian Czech - lider Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica, czy Marek Ciernia - sołtys wsi udalo się przeistoczyć takie miejsca jak centrum wsi, czy plac zabaw oraz wiatę na boisku w obszary funkcjonalne dla mieszkańców i po prostu ładne.

Nie są to jedyne fakty, które przesądzily o przyznanej nagrodzie "Lidera Odnowy Wsi" dla Brynicy ale stanowią swoistą wisienkę na torcie dopełniającą to, co dzieje się już od 2009 roku kiedy to Brynica zyskała tytuł Pięknej Wsi Opolskiej.
Fotorelacja z gali wręczenia nagrody już wkrótce o czym poinformujemy na łamach naszej strony internetowej.

tekst i zdjęcia - Krzysztof Marsolek

15 stycznia 2020 - Zaproszenie

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury zaprasza na "Rodzinne Kolęd Śpiewanie", podczas którego wręczone zostaną także nagrody dla uczestników dorocznego konkursu "Łubniańska Betlejka".
Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę 17 stycznia w sali koncertowej Łubniańskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Opolskiej 53. Początek koncertu godzina 17:00. Śpiewanie kolęd uświetni Zespół Pieśni Ludowej SILESIA.

6 stycznia 2020 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w Brynicy!


6 stycznia 2020 - Zaproszenie


25 grudnia 2019 - Boże Narodzenie

Tradycja szopek bożonarodzeniowych są Aniołki lub Murzynki z koszyczkami do zbierania monet. Nie brakowalo ich także w Brynicy, gdzie od kilku lat mamy aniolka śpiewającego kolędy po wrzuceniu monety. Przyciąga on szczególnie uwagę najmłodszych.
Elementy szopki takie jak ten są wpisane w naszą tradycję i pomimo zmieniającego się świata wciąż sprawiają radość kolejnym pokoleniom Bryniczan.

tekst i film - Krzysztof Marsolek

25 grudnia 2019 - Boże Narodzenie

Bóg się rodzi, moc truchleje... usłyszeliśmy wczoraj podczas corocznej mszy pasterskiej w naszym brynickim kościele. Liurgię sprawowali ks. proboszcz Krzysztof Mróz oraz ks. senior Teofil Cyrys. Podczas kazania ks. Proboszcz poruszył sens naszej wiary podążając za słowami zaczepniętymi z internetu.

Nagranie z pasterki do obejrzenia w internecie pod adresem: http://www.brynica.opole.pl/filmy/Pasterka2019.mp4W imieniu swoim i Stowarzyszenia Odnowy Wsi życzę wszystkim mieszkańcom Brynicy i Surowiny oraz wszystkim odwiedzającym naszą stronę - Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!


Krzysztof Marsolek

23 grudnia 2019 - Życzenia Bożonarodzeniowe


19 grudnia 2019 - Życzenia Bożonarodzeniowe


19 listopada 2019 - Zaproszenie


8 listopada 2019 - Zaproszenie


8 listopada 2019 - Ogłoszenie

Informacja


Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - IV rata, będzie zbierany w dniach 14-15.11.2019r. tj. w czwartek i piątek w godzinach od 17.00-19.00 w Sali OSP w Brynicy.

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


25 października 2019 - Jutro zbiórka złomu dla naszej szkoły!


20 października 2019 - Zaproszenie


20 października 2019 - LOKALNIE TEŻ MOŻE BYĆ KULTURALNIE

We wrześniu br. rozstrzygnięto konkurs "Fundacja PZU z Kulturą" na dofinansowanie organizacji społecznych w zakresie edukacji kulturalnej.

Celem konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży z obszarów wiejskich i małych miejscowości, udziału w rozwijających wyjazdach, warsztatach edukacyjnych, a także zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.

W tegorocznej edycji wpłynęło 207 wniosków,
NASZ BRYNICKI znalazł się w zwycięskiej trzydziestce! Dzięki zaangażowaniu lokalnej Fundacji Aktywizacji Kultury i Sportu "Aktywni" uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy zyskali możliwość uczestnictwa w półrocznym projekcie. Pozwoli on na działania edukacyjne w obszarze kulturalnym, dzięki kontaktom z Filharmonią Opolską, Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Opolskim Teatrem Lalki i Aktora im. A. Smolki w oraz Kinem Helios w Opolu.

Za sprawą dotacji Fundacji PZU kultura wysoka będzie dla naszych dzieci na wyciągnięcie ręki! Koordynatorem społecznym projektu jest Izabela Święcicka, ale we wszystkie działania zaangażowani będą nauczyciele PSP w Brynicy oraz Rodzice.

Działania podejmowane na ternie szkoły, mające na celu promowanie edukacji kulturalnej mają istotny wpływ na wszechstronny rozwój osobowy dzieci. Zadaniem instytucji jest wprowadzenie swoich wychowanków w świat, który trzeba zrozumieć.


Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu "Aktywni"


12 października 2019 - Zaproszenie.


5 października 2019 - Tu nigdy tak nie było!

28 września odbyła się Brynicka Spiżarnia - pod takim hasłem zorganizowano degustację lokalnych produktów przygotowanych przez mieszkańców. O godzinie 15.00 stoły pod wiatą przy boisku LZS zapełniły się różnorodnymi pysznościami. Każdy, kto przyszedł na imprezę mógł spróbować wszystkiego całkowicie za darmo. Mieszkańcy własnoręcznie przygotowali między innymi: sałatki, grzyby, dżemy, miody, wina oraz chleb domowego wypieku. Prezentacjom przetworów towarzyszyło Kartoflisko - potrawy z ziemniakiem w roli głównej. Nie sposób wymienić wszystkie produkty, ponieważ było ich naprawdę bardzo dużo.

Przedszkolaki jak zawsze dały z siebie wszystko, prezentując program artystyczny. Brynicka Spiżarnia stała się okazją do pokazania szerszemu gronu pasowania na przedszkolaka. Nauczyciele z brynickiej szkoły podstawowej zaprezentowali potrawy ze szkolnej piwniczki.

W trakcie całej imprezy najmłodsi mieszkańcy mieli możliwość korzystania z ogromnego dmuchańca, a także wielu innych atrakcji przygotowanych przez animatorów.

Na finał, po zapadnięciu zmroku wszyscy zebrani mieli możliwość wzięcia udziału w pokazie Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem Mantikora. Grupa zaprezentowała niesamowity spektakl taneczny z wykorzystaniem ognia i płonących rekwizytów oraz kostiumy i scenografię specjalnie przygotowane na tą okazję.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe Fundacji PGE, która prowadzi działalność grantową. Dzięki przyznanemu grantowi, można było zorganizować tak duże przedsięwzięcie, jakim był Pierwszy Brynicki Festiwal Przetworów.

Podziękowania należą się również Wszystkim, którzy dołożyli starań, aby to wydarzenie mogło zaistnieć, ze szczególnym uwzględnieniem Panów Konrada Dendery, Jerzego Kiliana i Rajmunda Jendro - za zorganizowanie drewna, ziemniaków oraz przygotowanie miejsca na ognisko.

Po raz kolejny brynicka społeczność pokazała, że przy ogromnych chęciach, współpracy i indywidualnym zaangażowaniu żadne wyzwanie nie jest jej straszne. Organizator Fundacja Aktywizacji Kultury i Sportu Aktywni oraz partnerzy przedszkole i szkoła podstawowa w Brynicy wierzą, że za rok do naszej wsi przyjedzie jeszcze więcej osób ze swoimi smakołykami.


Informacje archiwalne w zakladce po lewej ARCHIWUM

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego