Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:Pokaż Brynica na większej mapie

Kontakty

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica - kontakt@brynica.opole.pl

Sołtys wsi Brynica - soltys@brynica.opole.pl

Parafia św.Szczepana w Brynicy - kancelaria@parafia.brynica.opole.pl

Strona Szkoły - http://www.sp_brynica.wodip.opole.pl/

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA MIEJSCOWOŚCI

30 marca 2019 - Projekt Centrum Brynicy przygotowany przez Stowarzyszenie będzie realizowany od dziś

Szanowni Państwo,

Rok 2019 na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Brynicy, jako rok inwestycji:
- KANALIZACJA - w trakcie są ostatnie podłączenia do sieci kanalizacyjnej kończącej proces skanalizowania miejscowości Brynica - Surowina. Gospodarstwom domowym, które nie było dane podłączenie się do sieci - pozostały domowe oczyszczalnie.
- ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA - wykonawca ścieżki Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe "BEST-OPEBEL" s.c. Jerzy Kiryczuk Wiesław Wójcik już pod koniec 2018 rozpoczęło przygotowania do realizacji ww zadania inwestycyjnego. Z dotychczasowych prac wynika, iż firma realizuje prace w sposób rzetelny i zgodnie z uzyskaną informacją prace powinny się zakończyć w kwietniu - pod warunkiem, iż pozwoli na to pogoda.
- ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI BRYNICA - temat ten ma długoletnią historię, a wszystko rozpoczęło się od momentu przyznania nagrody miejscowości Brynica - NAJPIĘKNIEJSZA MIEJSCOWOŚĆ OPOLSCZYZNY 2009. Nagroda to z pewnością zasługa samych mieszkańców, ale nie można odmówić tutaj istotnych zasług Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Brynica. To właśnie Stowarzyszenie zainicjowało udział w konkursie, jak również przygotowało niezbędne informacje dla Urzędu Marszałkowskiego. Nagroda pieniężna, jaką otrzymała miejscowość za I miejsce - w sposób jednogłośny przeznaczono na przygotowanie projektu pod nazwą REWITALIZACJA CENTRUM WSI BRYNICA. Projekt został przygotowany - niestety czekał na sfinansowanie. Od początku władze gminy były przychylne temu projektowi - niemniej sam montaż finansowy zawierał udział gminy w 50%, pozostałe 50% stanowić miały środki unijne w ramach PROW. Przygotowany projekt nie został uwzględniony w programie finansowania PROW na lata 2007-2013. Nadzieje przyniósł nowy PROW na lata 2014-2020, gdzie jak wiemy zmiana partii rządzącej wpłynęła na opóźnienie w zakresie wyznaczenia programów operacyjnych. Aktywność Radnych, jak również Rady Sołeckiej spowodowała, iż od kilku lat w budżecie gminy była zarezerwowana kwota 500 tys. zł na współfinansowanie ww zadania inwestycyjnego. W 2018r. projekt znalazł się na liście PROW i w listopadzie 2018 została podpisana umowa na dofinansowanie. W lutym 2019 został ogłoszony przetarg na realizację zadania inwestycyjnego. 27 lutego na otwarciu ofert okazało się, iż znalazło się 4 chętnych na realizację prac. Najtańsza oferta, jaką zaoferowała firma Zakład Usługowo - Handlowy BUDMAR UL. Chabrów 10/28, 45-221 Opole okazała się w konsekwencji najkorzystniejsza i 27 marca została podpisana umowa na wykonanie zadania.
Ktoś może powiedzieć, iż cały proces trwał strasznie długo. Tak 10 lat, ale najważniejszy jest finał, który dzieje się na naszych oczach.
W związku z tym podziękowania kieruję do:
- mieszkańców Brynicy - Surowiny za wyrozumiałość i cenne uwagi
- Prezesa Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica - Krystiana Czech - inicjatora i koordynatora projektu
- Krzysztofa Marsolek - za cenne uwagi oraz wsparcie w fazie projektowania
- Radnych: Jerzego Pilarczyk, Jarosława Krzyścin, Tomasza Żelasko oraz Rady Sołeckiej - za determinację w dążeniu do celu
- Byłych władz gminy: Krystiana Baldego, Krzysztofa Urbanka, Brygidy Cebula, Tomasza Jonka oraz osób mających znaczący wkład w tym zadaniu inwestycyjnym
- Obecnego wójta Pawła Wąsiak wraz z pracownikami - za konsekwencję i dalszą przychylność na nowe inicjatywy

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


na zdjęciach u góry wizualizacja projektu przygotowanego przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica w 2009 roku, na dole podpisanie umowy z wykonawca więńczace projekt.


26 marca 2018 - Ważne dla korzystających z komunikacji autobusowej w Brynicy

Informacja


W trakcie Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2019r. zostało skierowane pytanie do Wójta Gminy Łubniany w zakresie transportu autobusowego dla mieszkańców Brynicy - czy aktualny jest termin rozpoczęcia współpracy z MZK od 1 kwietnia, czy też w grę wchodzi termin późniejszy, co z biletami miesięcznymi. W dniu dzisiejszym tj. 26.03.2019r. Wójt poinformował, iż Gmina Łubniany jest przygotowana na rozpoczęcie współpracy od 1 kwietnia - niestety MZK ze względów proceduralnych będzie dopiero kursować od 1 maja. Tak więc jeszcze w kwietniu kursować będą autobusy OPKS.

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


18 marca 2019 - Kamil Malesa z Brynicy mistrzem!

Uczeń klasy czwartej Szkoły Podstawowej w Brynicy od lat (to nie pomyłka - od lat) trenuje karate. Co jakiś czas dowiadujemy się o kolejnym sukcesie. I jest coraz lepiej: tym razem ogromny sukces w zawodach międzynarodowych. Kamil Malesa przynosi chlubę naszej szkole. Daje dobry przykład. Udowadnia, że można rozwijać swoje zainteresowania i jeszcze dobrze się uczyć!

18 marca 2019 - Zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" realizując projekt pn. "Kierunek FIO" zaprasza na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się dnia 20.03.2019r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Łubniany (Sala Narad), ul. Opolska 104, Łubniany.
Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych współfinansowanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
Celem głównym projektu "Kierunek FIO" jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie minimum 112 mikrodotacji oraz inicjatyw przez młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe na terenie województwa opolskiego w okresie od 1.05.2018 do 31.12.2019 r., które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 56 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł. Na co można pozyskać dotację? Na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego lub w przypadku młodej NGO na samorozwój.
Zapraszamy na spotkanie
"Kierunek FIO" , to właściwy kierunek.
--

Pozdrawiam
Joanna Leśnierowska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Dolina Stobrawy"
Rynek 1
46-200 Kluczbork
Tel. 77 413 11 38
e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl
www.dolinastobrawy.pl


9 marca 2019 - Zaproszenie


5 marca 2018 - Ogłoszenie

Ogłoszenie


Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - I rata, będzie zbierany w dniach 14-15.03.2019r. tj. w czwartek i piątek w godzinach od 17.00-19.00 w Sali OSP w Brynicy.

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


5 marca 2019 - Informacje z naszej szkoły

_

27 luty 2018 - Podziękowanie

Podziękowania


Szanowni Państwo - dziękuję Wszystkim, którzy wsparli swoim głosem moją kandydaturę na Sołtysa. Dziękuję również tym osobom, które nie mogły brać udziału w zebraniu, ale przekazały słowa poparcia oraz potwierdziły chęć dalszej pomocy w najbliższych działaniach, jakie podejmie Rada Sołecka.
Dziękuję również tym osobom, które po raz pierwszy brały udział w zebraniu. To tylko świadczy o tym, iż zwiększa się świadomość mieszkańców w zakresie kreowania wizerunku Brynicy.
O planowanych działaniach Rady Sołeckiej zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


28 luty 2019 - Marek Ciernia będzi esołtysem Brynicy przez kolejne 4 lata

Wybory sołtysa na kolejną kadencje w 2019 roku w Brynicy okazały się dla mieszkańców tak ważne, że przybyło ich na salę OSP aż 182. Nigdy jeszcze nie miało to miejsca, co świadczy, iż są oni żywo zainteresowani losami miejscowości.
Spotkanie rozpoczęlo sie od wyboru osoby je prowadzącej, którą jednogłośnie został Krystian Czech. Później zgłoszono kandydatów do komisji skrutacyjnej. Było ich aż 6, co przy tak duzej liczbie glosujących było bardzo dobrym posunięciem. Wybrali oni spośród siebie przewodniczącego (Krzysztof Marsolek), który przekazywał zebranym informacje z protokołów głosowań.
Na zebranie przybył wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak wraz z pracownikami Urzędu Gminy. Podczas przerw na liczenie głosów przemawiał on do mieszkańców oraz prowadził dyskusje na tematy, którymi obecni byli żywo zainteresowani.
Ważnym elementem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności kończącego kadencję sołtysa Marka Ciernię oraz Radę Sołecką. Przedstawił on punkt po punkcie wszystkie działania z ostatnich 4 lat w formie prezentacji multimedialnej oraz podał rozliczenia przychodów i rozchodów z precyzją co do jednego grosza (sołtys Marek Ciernia jest z wykształcenia magistrem ekonomii oraz bankowcem, więc ta precyzja jest dla niego czymś naturalnym). Po tym bardzo transparentnym sprawozdaniu przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem, co z sukcesem zakończyło obecną kadencję sołtysa.

Kolejnym punktem było zgłaszanie kandydatów na sołtysa. Wskazano ich dwóch. Byli nimi Marek Ciernia oraz Kornelia Patrzek, która pełnila fukcję sołtysa w kadencjach poprzedzających kadencję Marka Cierni.
Komisja skrutacyjna przeprowadzila głosowanie i po podliczeniu głosów z 180 kart ogłosiła, iż na kolejne 4 lata
na sołtysa wsi Brynica wybrano ponownie Pana Marka Ciernię.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do rady sołeckiej. Zgłoszono ich aż 10 (wcześniej zebrani jednogłośnie ustalili, że rada będzie miała 6 członków). Kandydowali: Konrad Dendera, Krystian Czech, Rudolf Woźnica, Ewa Mudrecka, Sebastian Kansy, Kornelia Patrzek, Jerzy Pilarczyk, Jerzy Kilian, Damian Drozd, Katarzyna Sobota. Po podliczniu głosów z 113 kart (wcześniej część mieszkańców opuściła salę po wyboze sotysa) ogłoszono, że
do Rady Sołeckiej wsi Brynica wchodzą: Konrad Dendera, Krystian Czech, Ewa Mudrecka, Kornelia Patrzek, Jerzy Pilarczyk, Jerzy Kilian.

opracowanie - Krzysztof Marsolek

23 luty 2019 - Niedźwiedź kolejny raz przemierzał Brynicę

Tradycji stało się zadość i kolejny raz Brynicki Niedźwiedź prowadzony przez barwny orszak odwiedził mieszkańców . W tym roku przemierzał zachodnią częścią miejscowości, m.in. ulicą 1 Maja i Leśną.

nadesłał - Marek Ciernia


22 luty 2018 - Ogłoszenie

Informacja


W dniu 23.02.2019r. tj. sobota od godz. 08:00 część mieszkańców Brynicy odwiedzać będzie niedźwiedź wraz grupą - czyli Wodzenie Niedźwiedzia. W tym roku niedźwiedź będzie odwiedzać mieszkańców z ulic: Krzywej, Powstańców Śl. od początku do numeru 29, Młyńskiej, Stawowej, Klasztornej, 1 Maja, Prostej oraz Leśnej. Symboliczne zakończenie będzie miało miejsce w trakcie zabawy w Sali Państwa Cebula.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


22 luty 2018 - Ogłoszenie o wyborach sołtysa

Informacja


Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany nr 9/19 z dnia 15 stycznia 2019r.- zwołuje się w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 18.00 I-szy termin, godz. 18.30 II-gi termin w sali OSP w Brynicy zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


10 luty 2019 - Wiata przy boisku LZS już zakończona

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż właśnie zakończono zadanie inwestycyjne polegające na budowie wiaty. Sam przebieg budowy był podzielony na etapy, z uwzględnieniem możliwości finansowych wynikających z funduszu sołeckiego przyznanego dla mieszkańców Brynicy. I tak:
" w pierwszym etapie zakupiono materiał na budowę wiaty,
" w drugim etapie zbudowano wiatę oraz zainstalowano oświetlenie,
" w trzecim etapie zostało wybrukowane podłoże wewnątrz wiaty oraz zamontowano drewniane ściany,
" w czwartym etapie zamontowano przeźroczyste plandeki, które zabezpieczą korzystających z wiaty przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - wiatr, deszcz.
Mamy nadzieję, iż powstała budowla będzie służyła długie lata zarówno mieszkańcom Brynicy, jak również coraz liczniej odwiedzjącej jej gościom z poza Brynicy.

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


10 luty 2019 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany


19 stycznia 2019 - Informacja dla mieszkańców Brynicy

W zeszły wtorek w Brynicy odbyło się spotkanie z inicjatywy Wójta Gminy Łubniany Pawła Wąsiaka poświęcone problemom komunikacji publicznej.
Jego podstawowym celem było omówienie z mieszkańcami kierunku rozmów prowadzonych z Opolskim MZK na temat przedłużenia ze Swierkli do Brynicy linii nr.10.
Koncepcja zakłada 4-5 kursów przedłużonych pozwalajacych na dojazd do Opola i powrót. Meritum spotkania było ustalenie, w jakich godzinach spośród możliwych autobus powinien jeżdzić do Brynicy i Opola, czy tylko w tygodniu lub również w weekendy.
Na spotkaniu ustalono, że w Brynicy od jutrzejszej niedzieli do środy 23 stycznia będą zbierane wypełnione ankiety w których mieszkańcy wskażą, co jest dla nich najlepszą opcją.
Wypełnione ankiety będzie można wrzucać do specjalnych pojemników w Kościele, Szkole Podstawoej, Przedszkolu oraz u Pana Sołtysa.

Opracowanie - Krzysztof Marsolek

19 stycznia 2019 - Informacja dla mieszkańców Brynicy


19 stycznia 2018 - Ogłoszenie

Informacja


W dniu 20.01.2019r. tj. niedziela o godz. 14:00 w Sali Państwa Cebula będzie miało miejsce uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na spotkanie zaproszeni są nie tylko Babcie i Dziadkowie, ale również Seniorzy.
Organizatorzy: Rada Sołecka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brynicy, Przedszkole Publiczne w Brynicy oraz Biblioteka w Brynicy - zapewniają moc atrakcji.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


19 stycznia 2019 - Co się będzie działo w Brynicy w 2019 roku

Informacja na temat kilku ważniejszych wydarzeń kulturalnych, jakie w najbliższym czasie, i w 2019 roku realizowane będą w Brynicy

20 stycznia - Dzień Babci i Dziadka, sala Państwa Cebulów. Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka, PSP Brynica, PP Brynica oraz filia GBP w Brynicy. Partnerzy: OSP Brynica i Łubniański Ośrodek Kultury
9 luty - Turniej tenisa stołowego. Organizator filia GBP w Brynicy, Sołtys i Rada Sołecka. Partner imprezy OSP Brynica
23 luty -WODZENIE NIEDŹWIEDZIA z zabawą w sali u Państwa Cebulów. Organizator Sołtys i Rada Sołecka wsi Brynica. Gra zespół REBEL'S
16 czerwca RAJD ROWEROWO PIESZY - SZLAKIEM RUD ŻELAZA - organizator Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica, Sołtys i Rada Sołecka. Partnerzy imprezy: Łubniański Ośrodek Kultury i filia GBP w Brynicy
14 czerwca - KONCERT JANOWY - organizator Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica. UWAGA! To nasza nowa inicjatywa, którą oficjalnie chcemy zainicjować początek lata. Koncert planujemy zorganizować na Platformie Widokowej STAWISKO

LATO 2019

11 sierpnia Odpust Parafialny ku czci św. Szczepana
Lipiec, sierpień: 2 Festyny Parafialne - Organizator Proboszcz Parafii ks. Krzysztof Mróz, Parafialny Zespół Caritas i organizacje działające na terenie miejscowości
1 września - Dożynki Parafialne
Październik 2019 - Brynickie Dni Muzyki Sakralnej - organizator Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica, Proboszcz Parafii ks. Krzysztof Mróz.
Październik 2019 "JADWISKI" rajd rowerowo-pieszy do kościoła św. Jadwigi w Bierdzanach. Organizator: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica (nowa inicjatywa)
11 listopada - Obchody Świętego Marcina - Organizator Proboszcz Parafii ks. Krzysztof Mróz, Parafialny Zespół Caritas
Grudzień - 1 Niedziela Adwentu. Odpalamy 1 święcę na tradycyjnym już wieńcu adwentowym. Organizator: Bryniccy Animatorzy 30+
6 grudnia - Święty Mikołaj - organizator Sołtys i Rada Sołecka
Kultura materialna - inwestycje. Rok 2019 to także budowa Brynickiego Centrum. Dokładnie 10 lat temu z inicjatywy Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynicy przedstawiono naszym mieszkańcom koncepcję zagospodarowania centrum naszej miejscowości. Po wielu latach przygotowań w tym roku powinniśmy zakończyć planowaną inwestycję.
W ramach małych projektów Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynicy planuje jeszcze w tym roku wyznaczyć trasę pieszą od Platformy Widokowej STAWISKO do Studzionki w Dąbrówce Łubniańskiej
Więcej informacji na temat roku kulturalnego, wydarzeń kulturalnych, działalności kulturalnej na stronie Łubniańskiego Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszamy. Wszystkim mieszkańcom Brynicy i pozostałych sołectw życzę dobrego roku.
Zapraszam też mieszkańców do współpracy w realizacji planowanych przedsięwzięć.


Serdecznie pozdrawiam - Krystian Czech

10 stycznia 2019 - Ważne potkanie z inicjatywy Wójta Gminy Łubniany


10 stycznia 2019 - Zaproszenie


7 stycznia 2019 - Walka o autobusy dla Brynicy i całej gminy trwa

Jak dowiadujemy się z profilu społecznościowego Wójta Pawła Wąsiaka walka o zapewnienie komunikacji publicznej dla Brynicy wkroczyła w kolejną odsłonę. Bryniczanie trzymają kciuki aby negocjacje się powiodły.
Przy okazji Wójt zasygnalizował, iż w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z mieszkańcami Brynicy w temacie komunikacji autobusowej. Skoro tylko termin zostanie podany poinformujemy o nim na łamach strony wsi.

opracowanie - Krzysztof Marsolek4 stycznia 2019 - Nowe wladze Gminy Łubniany będą kontynuować projekty poprzedników dla Brynicy

Mamy uchwalony budżet Gminy Łubniany na rok 2019. Ku radości Bryniczan żaden z projektów przygotowanych dla Brynicy przez poprzednią ekipę Wójta Krystiana Baldego nie został skreślony przez rządzącego obecnie Wójta Pawła Wąsiaka ani przez Radę Gminy w obecnym składzie z przewodniczącym Ryszardem Buchtą . Warto przypomnieć, że tuż przed wyborami poprzednia ekipa przygotowała dla Brynicy pakiet aż trzech inwestycji drogowych oraz przebudowę centrum wsi (projekt opracowany kilka lat temu przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica).
Jest to dla Bryniczan dobry znak, że noworządzący nie wyrzucili do przysłowiowego kosza tego, co przygotowali poprzednicy. Taką praktykę często obserwujemy na szczeblu władz centralnych, co nie przynosi nikomu korzyści.
Wójt Paweł Wąsiak dotrzymał tym samym słowa danego podczas kampanii wyborczej, że będzie kontynuował projekty rozpoczęte przez swojego poprzednika Krystiana Baldego.

Poniżej krótkie zestawienie kwot, jakie zostały zaplanowane w 2019 roku dla Brynicy:

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica (od Kup przez centrum) - 3 032 950,00 zł
2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 17020 w miejscowości Brynica / Surowina - 4 000 000,00 zł
3. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej Brynica / Kup - 30 000,00 zł
4. Zagospodarowanie centrum wsi Brynica (projekt Stowarzyszenia Odnowy Wsi)- 500 000,00 zł
5. Pomoc finansowa dla samorządu województwa opolskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 461 w miejscowości Brynica (m.in. nowy asfalt przez centrum) - 200.000,00 zł
6. Szkoła Podstawowa Brynica - 1.195.000,00 zł
7. Przedszkole Brynica - 600.000,00 zł


Do planu na 2019 rok należy też dodać inwestycję przygotowaną przez sołtysa Marka Ciernię -
Budowa magazynu na sprzęt rady sołeckiej na boisku LZS Brynica. Pozwoli to na przechowanie w dobrych warunkach m.in. ław i stołów wykorzystywanych podczas festynów.

Bryniczanie mają też cichą nadzieję, że pomimo ogromu zadań zaplanowanych na 2019 rok jako spuścizna po poprzedniej ekipie, Wójt Paweł Wąsiak znajdzie sposób na trwałe i skuteczne rozwiązanie problemu komunikacji publicznej dla Brynicy, której likwidacja wisi na jednym włosku jak przysłowiowy miecz Damoklesa. Tylko kolejne prolongaty terminu całkowitego wycofania się opolskiego PKS pozwoliły zacząć kolejny rok bez perturbacji związanych z brakiem alternatywy transportu dla osób nie posiadających własnych samochodów (szczególnie starszych i młodzieży). Obecnie z Brynicy do Opola jedzie tylko jeden autobus rano i wracają dwa (jeden po południu i jeden pod wieczór).
Z tym problemem nie poradziła sobie przed wyborami poprzednia ekipa rzadząca Gminą Łubniany ze względu na duże oczekiwania finansowe firm z branży transportu publicznego i jest to szansa na pokazanie lepszej skuteczności w negocjacjach biznesowych przez Wójta Pawła Wąsiaka. Bryniczanie trzymają mocno kciuki aby Wójt wyszedł z nich zwycięsko.
Cały budżet dla Gminy Łubniany można zobaczyć pod adresem: http://bip.lubniany.pl/3615/1045/uchwala-nr-iii818.html .

opracowanie - Krzysztof Marsolek

2 stycznia 2019 - Zaproszenie


25 grudnia 2018 - Pasterka

Już kilkadziesiąt minut przed północą bryniccy parafianie oraz goście zaczęli gromadzić się aby jak co roku wziąć udział w liturgii Narodzenia Pańskiego zwanej Pasterką. W półmroku rozbrzmiewał ich śpiew, a tuż przed północą zapadl mrok przerwany biciem dzwonu ogłaszającym nadchodzący cud i zabrzmiała kolędą "Wśród nocnej ciszy" . Po krótkiej liturgii w świątyni rozbrzmiało Gloria in excelsis deo! oraz kolęda "Gdy się Chrystus rodzi" podczas której kościół napełnił się blaskiem świateł.

Mszę koncelebrowali trzej kapłani ks. proboszcz Krzysztof Mróż, ks. profesor Radosław Chałupniak oraz ks. senior Teofil Cyrys.
Zapis wideo zawierający także bożonarodzeniowe kazanie do obejrzenia pod adresem: http://www.brynica.opole.pl/filmy/Pasterka2018.mp4 .

zdjęcia i film - Krzysztof Marsolek

23 grudnia 2018 - Życzenia Bożonarodzeniowe


Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy w imieniu swoim oraz Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica administrator strony - Krzysztof MarsolekFröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr !

23 grudnia 2018 - Pilna informacja dla zainteresowanych dotacją do wymiany pieca

W ostatnią sobotę 22 grudnia na niecałe dwa tygodnie przed terminem zakończenia przyjmowania ankiet na stronie Gminy Łubniany pojawiła się informacja o możliwości skorzystania z dofinansowania do wymiany starego pieca na nowe systemy oparte o pompę ciepła, gaz, instalację fotowoltaniczną itp.
Wszystkich zainteresowanych prosi się o wypełnienie i złożenie formularza do dnia 5 stycznia 2019 roku. Formularz do pobrania oraz szczegółowe informacje na stronie Urzędu Gminy Łubniany pod adresem http://lubniany.pl/3609/twoj-piec-ma-znaczenie.html .

źródło - www.lubniany.pl

22 grudnia 2018 - Życzenia Bożonarodzeniowe


22 grudnia 2018 - Życzenia Bożonarodzeniowe


22 grudnia 2018 - Życzenia Bożonarodzeniowe


18 grudnia 2018 - Jeśli nie wydarzy się cud od stycznia do Brynicy nie pojedzie żaden autobus!

Dziś odbyła się III sesja Rady Gminy Łubniany. Jednym z punktów był temat komunikacji publicznej, szczególnie w Brynicy. Pytanie zadał sołtys wsi Brynica - Marek Ciernia. Odpowiedzi udzielił wójt Gminy Łubniany - Pawel Wąsiak.
Podsumowując jego wystąpienie można stwierdzić, że wyborcze deklaracje i optymizm to jedno, a rzeczywistość to drugie. Już poprzedni Wójt Krystian Baldy zmierzył się z problemem likwidacji linii autobusowych przez PKS z powodów ekonomicznych i odbił się od ściany oczekiwań finansowych prywatnych przewoźników (PKS i MZK). Ta kwestia była poruszana na spotkaniach wyborczych i mocno nadszarpnęła zaufanie mieszkańców do wójta, co przyczyniło się w konsekwencji do jego przegranej.
Wtedy też padło wiele deklaracji ze strony kontrkandydata i radnych z jego komitetu o tym, że mają oni pomysł na rozwiązanie problemu, a rządzącemu wówczas gminą Łubniany Krystianowi Baldemu zarzucano na spotkaniach wyborczych nieudolność.
Jak się okazuje na dzień dzisiejszy od 1 stycznia do Brynicy nie pojedzie żaden autobus. Wójt odbywa wiele spotkań i rozmów z firmami transportu publicznego, jednak każdy mówi wprost o zapłacie. Analizowane są wszystkie opcje od PKS poprzez prywatnego przewoźnika, aż po komunikację miejską z Opola.
Do końca roku mamy niecałe dwa tygodnie. Jeśli nie wydarzy sie jakiś cud od stycznia Brynica zostanie pozbawiona komunikacji publicznej. Brzmi to dziwnie iż w XXI wieku wioska przyległa bezpośrednio do miasta wojewódzkiego nie będzie miała czegoś, co było w czasach najgorszego komunizmu oraz stanu wojennego; ale jest to prawda.

Fragment sesji z zapytaniem sołtysa Brynicy Marka Cierni i odpowiedzią Wójta Pawła Wąsiaka można zobaczyć pod adresem http://www.brynica.opole.pl/filmy/2018-12-18-Sesja_III_Autobusy.mp4
Całość sesji m.in. z wystąpieniem radnego Jarosława Krzyścina na stronie BIP Gminy Łubniany pod adresem http://bip.lubniany.pl/3455/1014/archiwum-nagran-z-sesji-rady-gminy-lubniany.html - 18.12.2018 .
Nadzieja umiera ostatnia, więc Bryniczanie trzymają kciuki za wójta Pawła Wąsiaka do samego końca! Oby gwiazdka byla dla Brynicy radosną!


opracowanie - Krzysztof Marsolek

11 grudnia 2018 - Tuż po świętach rusza budowa chodnika w Brynicy

Informacja


W piątek 7 grudnia wspólnie z przedstawicielem firmy realizującej inwestycję polegającą na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w Brynicy - Best - Opebel sc Wójcik W., Uryczuk J. - dokonano oględzin terenu, celem wyboru miejsca na składowanie materiałów pod budowę. Zgodnie z uzyskaną informacją - firma już po świętach planuje intensywne prace. W związku z tym firma poszukuje chętne osoby do pilnowania terenu, na którym będą składowane materiały oraz stacjonowały maszyny i urządzenia.
Praca przewidziana jest na 6 miesięcy, a osoby zainteresowane - proszę o bezpośredni kontakt ze mną.

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


6 grudnia 2018 - W Brynicy grano w piłkę nożną, ale wirtualnie

W sobotę 9 grudnia miał miejsce w Brynicy, a dokładnie w Sali OSP kolejny turniej FIFA PS4. Turniej z roku na rok pozyskuje chętnych do udziału z różnych części opolszczyzny. W tegorocznych zawodach oprócz zapaleńców tej gry z okolicznych miejscowości udział wzięli zawodnicy m.in. z Białej, Niemodlina, jak również Powiatu Krapkowickiego. Uczestników spotkania odwiedził Wójt Gminy Łubniany - Paweł Wąsiak.
Rada Sołecka, jak co roku zasponsorowała uczestnikom witaminy w formie owoców.
Organizatorzy już dziś zapraszają na kolejny turniej w 2019r. - być może w rozszerzonej formule.

Sołtys wsi Brynica
Marek Ciernia


6 grudnia 2018 - św. Mikołaj zawitał do Brynicy

Okres adwentu dla najmłodszych mieszkańców Brynicy oprócz roratów kojarzony jest również ze św. Mikołajem. Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza w czwartek 6 grudnia, po mszy św. roratniej - do kościoła zawitał św. Mikołaj ze słodyczami. Kareta nie była w stanie pomieścić wszystkich paczek, a prezentów wystarczyło dla wszystkich. W sumie rozdano 85 paczek. Paczki zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego oraz dodatkowo pozyskanych środków z Urzędu Gminy.


Sołtys wsi Brynica
Marek Ciernia


5 grudnia 2018 - PKS będzie jeździł conajmniej do czwartku!

Z ostaniej chwili ze strony Wójta Pawła Wąsiaka. Trwają intensywne rozmowy o alternatywnym transporcie komunikacją miejską ze Świerkli. Jest to powrót do pomysłu jaki pojawił się po uruchomieniu trasy z Opola do Świerkli. Rozmowy poprzednich wladz Gminy Łubniany nie przyniosły rezultatów. Jak zwykle poszło o pieniądze, których Łubniany nigdy nie miały za wiele.
Ukierunkowanie działań w celu przedłużenia trasy Opole-Świerkla do Opole-Brynica wydaje sie najrozsądniejszym posunięciem ze strony Wójta Pawła Wąsiaka. Czekamy na kolejne wieści i trzymamy kciuki!
Na zdjęciu Wójt Pawel Wąsiak i radny z Brynicy - Jaroslaw Krzyścin na rozmowach u Prezydenta Miasta Opola - Arkadiusza Wisniewskiego (MZK jest spółką zarządzaną przez miasto Opole).
Z informacji wcześniej ze strony Pekaes Opole wynegocjowano przedłużenie obsługi trasy do Opola do 21 grudnia br.

opracowanie - Krzysztof Marsolek, źródlo - Facebook4 grudnia 2018 - PKS będzie jeździł conajmniej do czwartku!

Od tygodnia Brynica jest zagrożona całkowitym odcięciem od komunikacji publicznej (autobusy PKS). Jak wiemy już od początku roku spadała liczba połączeń, a tydzień temu opolski PKS ogłosił całkowitą likwidację trasy do Brynicy.
Jak dowiedzieliśmy się od Sołtysa Pana Marka Cierni są prowadzone intensywne rozmowy przez Wójta Pawła Wąsiaka z zarządem PKS Opole i na razie udało się wynegocjować to, że autobusy będą jeszcze jeździć do czwartku 6 grudnia (wcześniej informowano, że do dzisiejszego wtorku).
Temat był omawiany na poniedziałkowej sesji Rady Gminy, gdzie wójt zapewnił o swoim zaangażowaniu.
Mieszkańcy Brynicy liczą na załatwienie sprawy tym bardziej, iż komunikacja autobusowa była hasłem przewodnim kampanii wyborczej Pana Wójta i radnych z jego komitetu (Jarosław Krzyścin i Tomasz Żelasko).
Panie Wójcie, sprawa jest krytyczna dla Bryniczan, liczymy na Pana skuteczność i życzymy powodzenia w negocjacjach!

tekst - Krzysztof Marsolek

Informacje archiwalne w zakladce po lewej ARCHIWUM

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Pomoc dla Karoliny | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego