Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


2013_02

Archiwum > 2013

25 luty 2013 - W zeszłym tygodniu debatowano o śmieciach, dziś publikujemy szczegółowy raport

Protokół
Z zebrania wiejskiego, które odbyło się 20.02.2013r w Sali OSP w Brynicy

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18.00. Pani Kornelia Patrzek - Sołtys wsi Brynica przywitała wszystkich zebranych mieszkańców oraz przybyłych gości: Pana Krystiana Baldy -Wójta Gminy Łubniany oraz Pana Tomasza Leja - pracownika Urzędu Gminy. Następnie zabrał głoś Pan Krystian Baldy ponownie witając wszystkich zebranych. Pan Baldy poinformował zebranych, że od 01.07.2013r. rusza nowy system gospodarki odpadami na terenie całej Polski. Gmina przejmuje całą odpowiedzialność za odpady: ich odbiór, zagospodarowanie od wszystkich osób zamieszkałych na terenie Gminy. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną dzikie wysypiska odpadów. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów wszyscy właściciele nieruchomości będą ponosić ujednoliconą opłatę na rzecz gminy, dzięki czemu nikomu nie będzie "opłacać się" pozbywania się śmieci w sposób nielegalny. Odpady komunalne będą zbierane w pojemnikach o pojemności 120 l oraz 240 l. o następującej kolorystyce:
- czarny z żółtą klapą - na odpady komunalne suche (zbierane selektywnie).
- brązowy (dla mieszkańców, którzy nie zadeklarują przydomowego kompostownika) - na odpady ulegające biodegradacji, czyli odpady pochodzenia organicznego (odpady zielone i kuchenne).
- zielony - na odpady komunalne mokre (zmieszane).
Odpady komunalne suche (zebrane selektywnie) będą odbierane raz w miesiącu, Odpady komunalne mokre (zmieszane) będą odbierane co dwa tygodnie. Odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane będą: w cyklu miesięcznym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia i w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 maja do 31 października. Dwa razy w roku będą zbierane odpady wielkogabarytowe i dwa razy w roku odpady elektroniczne.Rada Gminy Łubniany z dopuszczonych metod wybrała metodę naliczania opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości (uchwała nr XXIII/164/12 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty). Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Opłaty będzie można uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy w Łubnianach lub przelewem na rachunek bankowy Gminy. Pan Baldy podkreślił, że wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie: do 15 marca 2013 r. w przypadku pierwszej deklaracji. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, który posiada umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, zobowiązany jest do jej rozwiązania. Gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, który wyposaży nieruchomości w odpowiednie pojemniki (na podstawie informacji podanych w deklaracji) oraz będzie odbierał od właścicieli nieruchomości odpady komunalne i podda dalszemu zagospodarowaniu. Następnie głos zabrał Pan Tomasz Leja, który przedstawił obowiązujące miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 4 grudnia 2012.r:
- stawkę podstawową - w wysokości 26,00 zł/osobę, w przypadku, gdy odpady komunalne nie będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny,
- obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 15,00 zł/osobę, w przypadku, gdy odpady komunalne będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny wraz z odpadami ulegającymi biodegradacji i odpadami zielonymi,
- obniżoną stawkę opłaty - w wysokości 10,25 zł/osobę, w przypadku, gdy odpady komunalne będą gromadzone i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji wraz z odpadami zielonymi będą kompostowane na nieruchomości właściciela wytwarzającego ten odpad (na przydomowych kompostownikach).

Po przedstawieniu ogólnych informacji głos zabrali mieszkańcy Brynicy zadając następujące pytania:
1. Dlaczego wszystkie śmieci będą wywożone na jeden wysyp? Pan Baldy wyjaśnił, że mieszkańcy będą dokonywać wstępnej segregacji, a na wysypisku odpady będą dokładnie wysortowywane.
2. Jakiej wielkości będą kubły i od czego to będzie zależało? Pan Baldy wyjaśnił, że będą pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l na rodzinę w zależności od liczby osób składających się na daną rodzinę.
3. Pan Szydło pytał jak będzie wyglądała sytuacja osób, które są posiadaczami nieruchomości na terenie Gminy ale stale przebywają za granicą i przyjeżdżają tylko na urlop. Pan Baldy odpowiedział że takie osoby mają obowiązek zgłoszenia w ciągu 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.
4. Pan Kałuża -jak będzie sie liczyć dzieci? Pan Baldy odpowiedział, że dzieci taktowane będą jak osoby dorosłe. Opłata jest solidarna, jednakowa dla wszystkich.
5. Pan Hryc- jeżeli wystawimy niepełne kubły lub więcej kubłów to jak to będzie traktowane? Czy będzie dodatkowa opłata? Pan Baldy odpowiedział, iż każda ilość śmieci zostanie zabrana, gdyż nie płaci się od ilości śmieci tylko od osoby.
6. Pan Ferdyn-jaka ilość śmieci brano pod uwagę na jednego mieszkańca przy ustalaniu ceny? Pan Baldy odpowiedział, że ok 45 kg. Wyliczenia wynikają z dotychczasowej ilości wywożonych śmieci dzieloną przez 9,5 tys. mieszkańców.
7. P. Narowski -co ze śmieciami, które wyprodukujemy w nadmiarze i nie zmieszczą się do kubłów? Pan Baldy zasugerował, że nadmiar można wystawić w dotychczasowych kubłach i wszystko zostanie zabrane.
8. Pan Patrzek- a co z osobami na które nie będzie stać zapłacić za śmieci. Czy ten system nie spowoduje, że jeszcze więcej śmieci będzie zalegało w rowach i lasach? Pan Baldy odpowiedział, że system ten ma zapobiegać zaleganiu śmieci w lasach ponieważ płacić będzie się od osoby a nie od ilości śmieci.
9. P. Chlubek- czy nie taniej byłoby postawić jeden duży kontener na plastik i szkło we wsi? Pan Bałdy odpowiedział, iż tak już było i to się nie sprawdziło, ponieważ ludzie nie stosują się do zaleceń segregacji i w takim kontenerze ląduje wszystko. Bardzo często śmieci zalegały obok kontenera.
10. P. Patrzek- co w sytuacji, jeżeli posiadam firmę? P. Baldy stwierdził iż będzie to na dotychczasowych zasadach.
11. P. Matros- czy jest szansa na to ze cena zostanie obniżona? P. Baldy odpowiedział iż jest taka możliwość. W tej chwili została skalkulowana taka cena, ale rzeczywisty koszt może okazać większy bądź mniejszy.
12. P. Matros-kto składa deklarację jeżeli właściciel mieszka za granicą? P. Baldy odpowiedział, iż te osoby, które tu zamieszkują. Jeżeli następuje zmiana w liczbie osób to do 14 dni należy zgłosić zmianę.
13. P. Narowski- co z osobami, które dalej będą wywozić do lasu i zostaną złapane na gorącym uczynku? P. Baldy - ten system to zlikwiduje.
14. P. Świerc- co z osobami pracującymi za granicą które przyjeżdżają tylko w weekendy? P. Baldy- te osoby też powinny być zgłoszone i płacić.
15. Pan Wiesner- Dlaczego mam płacić za akumulatory, opony i inne, jeżeli przy wymianie są odbierane? P. Baldy- przyjęte jest 4 opony na rodzinę co dwa lata.

W związku tym ,że nie było więcej pytań zebranie zakończono. Pan Baldy na koniec poinformował zebranych, że wszystkie pytania można kierować drogą elektroniczną do Urzędu Gminy. Wszystkie problemy będą na bieżąco rozwiązywane i podawane do wiadomości mieszkańcom.Protokołowała: Beata Bort
foto: Mirosław Małecki


25 luty 2013 - Zguba znaleziona niedaleko szkoły.

Na chodniku przed szkołą w Brynicy znaleziono pilota Sony (prawdopodobnie do samochodowego odtwarzacza CD).
Zgubę można odebrać w szkole w sekretariacie szkoły na 2 piętrze u Pani Renaty.


25 luty 2013 - Wieści ze szkoły

Nasze dzieci zaangażowały się w akcję : "Wszystkie kolory świata", gdyż wiedzą, że pomaganie jest przyjemne. Uwierzyły, że uszyta przez nie szmaciana laleczka może uratować życie innego dziecka. Laleczki te są niezwykłe, bo symbolizują pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Podobnie piękne lalki wykonywały dzieci w wielu krajach. Dzięki serdecznej  pomocy rodzin brynickie laleczki były urokliwe. W dzisiejszej akcji wszystkie trafiły do rąk nowych dzieci, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze zostaną wysłane do Czadu. Warto nadmienić, że  każde  10 zł to kwota umożliwiająca zaszczepienie jednego dziecka przeciwko chorobom zakaźnym typu cholera czy malaria oraz moskitiery.Kwota uzyskana z darowizn tj. 287,10 zł w całości została przekazana na konto UNICEF. Wszystkim uczniom, rodzicom i darczyńcom serdecznie DZIĘKUJEMY!

Szkolna nagroda za systematyczne oszczędzanie dla wielu uczniów
oraz indywidualne dla naszych reprezentantów:
-dla Mileny Krzyścin z kl. IV szczególna nagroda GRAND PRIX w konkursie kolęd i pastorałek w Łubnianach,
-dla Jakuba Nanko srebrny medal w konkursie tenisa stołowego.


źródło - PSP Brynica


22 luty 2013 - Brynickie spotkanie z pszczelarstwem

Wczoraj 21 lutego gościem w bibliotece w Brynicy był pan Józef Wochnik - pszczelarz z Kup. Było to niewątpliwie najsłodsze spotkanie. Pan Józef przyniósł ze sobą prawdziwy ul, pszczelarskie narzędzia i odzież ochronną. Goście nie tylko wysłuchali opowiadania o życiu pszczelej rodziny, zwanej rojem, ale także widzieli i dotykali sprzęty z prawdziwej pasieki. Bardzo ciekawą okazała się prezentacja samego wnętrza ula. Było też pysznie.Wszyscy zebrani mieli okazję skosztować miodu oraz dowiedzieli się o jego właściwościach leczniczych.
Dziękujemy panu Józefowi Wochnikowi za przekazanie nam Wszystkim cennych informacji, ciekawostek na temat pszczelarstwa, za okazaną serdeczność oraz poświęcony czas.


tekst i zdjecia nadesłała Aneta Sowa - Biblioteka w Brynicy

22 luty 2013 - Archiwalna Gazeta Beczka z końca stycznia 2013 roku

Dzięki uprzejmości Pana Badury można już pobrać archiwalny 275 numer Beczki z końca stycznia 2013 roku. Zawiera on wiele ciekawostek i historycznych zdjęć dotyczących brynickich okolic i sąsiednich miejscowości. Zachęcamy do zakupu aktualnego numeru wszystkich, którzy mają taką możliwość.

16 luty 2013 - Zebranie

ZEBRANIE WIEJSKIE


Dnia 20 lutego 2013 roku o godz. 18.00 na sali OSP w Brynicy odbędzie sie zebranie wiejskie.
Najważniejszym tematem spotkania będzie wprowadzenie nowego systemu gospodarki smieciami.
Zapraszam wszystkich mieszkańców wsi Brynica i Surowina o przybycie na zebranie .


sołtys wsi Brynica Kornelia Patrzek

Więcej na temat zmian w "polityce śmieciowej" na terenie Gminy Łubniany na stronie urzedu pod adresem: http://lubniany.pl/742/rewolucja_smieciowa.html

16 luty 2013 - Reportaż ze spotkania z przyjacielem Brynicy - Mirosławem Małeckim

W piątkowy wieczór w Łubniańskim Ośrodku Kultury miało miejsce spotkanie z nietuzinkową postacią – Mirosławem „Ikcelamem” Małeckim. Twórca – znany ze swojej fotograficznej pasji, dał się poznać również z wielu innych stron.
Już przy samym wchodzeniu do ŁOK-u można było łatwo odgadnąć o kim i o czym będzie na spotkaniu mowa. Sala, zachęcająca do wejścia rockowo-bluesowymi rytmami zespołu Dżem, już przed rozpoczęciem imprezy pełna była fotografów spełniających swoje twórcze pasje. Mirosław Małecki niemal jak gospodarz domu witał większość gości – tych lokalnych, często znajomych z sąsiedztwa oraz tych przybyłych z dalsza.
Spotkanie poprowadził dyrektor ŁOK-u – Krystian Czech, którego to szybko wyręczył w obowiązkach sam bohater – Mirosław Małecki – szczegółowo przedstawiając przybyłych gości – w większości przyjaciół i znajomych, związanych z jego bogatym życiem. Po krótkiej prezentacji multimedialnej (oczywiście okraszonej rockowym brzemieniem Dżemu), przedstawiającej życie oraz zdjęcia Ikcelama, sam autor zaczął dzielić się swoimi wspomnieniami i przeżyciami z przeszłości.

Mirosław Małecki urodzony w Tarnowskich Górach przybył na Śląsk w wieku 4 lat. Jego ojca – pracownika kolei – przeniesiono z okolic Malborka do Jełowej. Tutaj zaczął wrastać w lokalną społeczność, będąc jej ważnym elementem do dziś. Już za młodu musiał wyróżniać się spośród rówieśników, choćby jego bujną fryzurą i, co tu dużo mówić – gadatliwością, z której jak się sam przyznał już w młodym wieku był znany.
Okazuje się, że ten Mirosław Małecki, którego znamy dziś – przede wszystkim fotograf – to tylko część dorobku, będącego owocem jego życia. Jak sam wspomina, w naszej gminie, zwłaszcza wśród starszych mieszkańców, jest znany przede wszystkim z prowadzenia dyskotek w Dąbrówce Łubniańskiej. Musiały być to pamiętne imprezy, ponieważ również na spotkaniu, z wielkim ożywieniem, wspominała je duża część gości.
Muzyka to kolejna z pasji pana Mirosława, który wspominając dawne festiwale opolskie, te prowadzone jeszcze w komunistycznych czasach, opisał swoje spotkanie z Ryśkiem Riedlem (nieżyjącym już wokalistą Dżemu), z którym to wypił piwo na opolskim dworcu. Dziś, jednym z przyjaciół Ikcelama jest Jarosław Blaminsky – oficjalny fotogram zespołu Dżem.

Nasz bohater z wielką pasją, a także szczerością opowiadał o swoim życiu. Nie pomijał tak ważnego, a zarazem trudnego tematu jak choroba, która z jednej strony utrudniała mu przez lata realizowanie swoich pasji, z drugiej miała ogromny wpływ na ustalenie życiowych priorytetów. Wspominał o tym, jaki wpływ miała na niego książka Hermanna Hessego „Wilk stepowy”. Niezliczone historie ukazały gościom spotkania Mirosława Małeckiego jako człowieka niezwykle wrażliwego, o bogatym życiorysie. Warta uwagi jest jego umiejętność zjednywania sobie ludzi. Tych poznanych w na żywo, a w ostatnich latach również tych poznanych przez internet. Autor swoimi niezwykłymi zdjęciami zwrócił na siebie uwagę wielu fotografów, którzy jako społeczność bardzo chętnie korzystają z dobrodziejstw techniki i chętnie publikują i komentują wzajemnie swoje prace. Stąd między innymi wzięła się przyjaźń z Patrycją Makowską – fotografką z Kolanowic, z którą Pan Mirosław znał się już całkiem długo, zanim dowiedział się jak blisko mieszka…

Ważnym elementem spotkania były fotografie drukowane na drewnie. Ta pionierska technika artystyczna została przedstawiona mieszkańcom Łubnian po raz pierwszy w kwietniu 2008 r. na autorskiej wystawie fotograficznej „OBOK NAS”, dziś została nam przypomniana.
Spotkanie zakończył poczęstunek, wspólne rozmowy zebranych gości oraz wpisy do księgi pamiątkowej. Wszystkich chcących bliżej poznać twórczość Mirosława „Ikcelama” Małeckiego zapraszamy na jego stronę na Facebooku.
Odbyła się również część druga spotkania, ponieważ dojechał trochę spóźniony Bogdan Nowak – przyjaciel Mirosława Małeckiego, a zarazem światowej sławy artysta mim, który opowiadał o swoim życiu, karierze i przyjaźni z Ikcelamem. Ci, którzy cierpliwie czekali na te odwiedziny nie zawiedli się. Bogdan pokazał jak życiem się cieszyć na co dzień, podając mnóstwo przykładów. Szesnaście lat współpracy z największym na świecie mimem Marcelem Marceau i podróże ze spektaklami teatru pantomimy po całym świecie pozwoliły mu spojrzeć na życie w inny… lepszy sposób. Teraz Bogdan jest właścicielem wspaniałego hotelu w Bolesławcu, a swoje aktorskie pasje realizuje organizując coroczne GLINIADY. To było spotkanie z Wielkm Człowiekem.


źródło - www.gminalubniany.pl, tekst - Rafał Lebich , zdjęcia nadesłał Mirosław Małecki

16 luty 2013 - Międzynarodowa akcja w brynickiej szkole


16 luty 2013 - O pszczelarstwie w naszej bibliotece - zaproszenie


13 luty 2013 - Szkolne wieści

Szybko minęły ferie zimowe. Powrót do szkoły nie jest łatwy, ale znalazł się sposób na złagodzenie przeskoku do obowiązków szkolnych. Dziś wszyscy uczniowie wybrali się do miasta na spotkanie ze sztuką. Do Opola przybył nowatorski Teatr Młodego Widza z Wolimierza na Dolnym Śląsku. Przedstawił propozycje dla grupy starszej ("Opowieści biblijne") oraz młodszej ("Wilk i zając"). Po mile spędzonym czasie: przedstawienie, spacer po mieście i zaległe tłustoczwartkowe pączki wszyscy ochoczo powrócili do szkoły.

W naszej szkole organizowane są zajęcia dodatkowe; rozwijają zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Z indywidualizacją rozwijamy się i uczymy". Uczestniczą w spotkaniach artystycznych uczniowie klas I-III. Sponsorem przedsięwzięcia jest Europejski Fundusz Społeczny. Dzięki temu dzieci mają wspaniałą zabawę, gdyż korzystają z zakupionych z w/w funduszu niezwykłych farb, kredek, mieszalników do farb... Materiały nie są dostępne w sklepach i rzeczywiście są rewelacyjne! Dzieci bardzo chętnie korzystają z zajęć i realizują projekt.


źródło - PSP Brynica

11 luty 2013 - Na Gróbku otwarcie nowej firmy


11 luty 2013 - Zaproszenie tylko dla Pań na wieczór do Grabczoka


5 luty 2013 - Zaproszenie na spotkanie z przyjacielem Brynicy - Mirosławem IKCELAM Małeckim

Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury zaprasza na spotkanie z gościem specjalnym - Mirosławem Małeckim z Jełowej:
"O postaci IKCELAM - jego pasji i życiu", jest to impreza organizowana w ramach cyklu spotkań "Portret mówiony".
Mirek opowie o swoich etapach w życiu, czyli o kolarstwie, Związkach Zawodowych, Disc Jockey'owaniu oraz o fotografice. Podczas spotkania będzie można zobaczyć również wystawę fotografii Mirka - IKCELAMa wydrukowanych na drewnie.
Spotkanie odbędzie się w piątek - 8 lutego o godz. 17:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej, ul. Opolska 49 w Łubnianach.
Na spotkaniu obecni będą również przyjaciele i znajomi Mirka: Wojciech Kwiecień - vice mistrz świata w kolarstwie szosowym w kategorii Masters; Marian Klusik - kolarz, zawodnik Legii Warszawa; Bogdan Nowak z Bolesławca - twórca glinoludów, był 16 lat osobistym asystentem Marcela Marceau.

Pan Mirosław jest w Brynicy częstym gościem. Możemy go spotkać prawie zawsze na imprezach organizowanych na terenie miejscowości. Nie rozstaje sie wtedy ze swoim aparatem fotograficznym, który jest jego pasją, a co najważniejsze chętnie dzieli się z mieszkańcami Brynicy zdjęciami w galerii na stronie internetowej.


4 luty 2013 - Wczoraj w Brynicy zakończyły sie Warsztaty Akordeonowe

W dniach 28 stycznia - 3 lutego na teranie naszej wsi odbywały się zorganizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Nysie i Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej - Warsztaty Akordeonowe.

Dwanaścioro młodych muzyków, głównie uczniów szkół muzycznych z Nysy, Opola i Wrocławia pod okiem wychowawców kształciło swe muzyczne umiejętności, odpoczywało, poznawało piękno i historię Brynicy.

Warsztaty z nazwy akordeonowe - obejmowały znacznie większą liczbę zajęć w tym, sportowych, edukacyjnych, plastycznych.

W ramach warsztatów odbyły się dwa koncerty. Pierwszy w dniu 29 stycznia w ŁODzK Łubniany w ramach wykładu " Zabytkowe mosty w gminie Łubniany". Drugi na podsumowanie warsztatów - po mszy św. w ostatnią niedzielę, kiedy to młodzi akordeoniści wykonali kolędy i utwory muzyki klasycznej.

Podczas koncertu w Łubniańskim Ośrodku Działalności Kulturalnej muzycy mieli okazję poznać Wójta Gminy Łubniany - Krystiana Baldego, który patronuje wszelkim działaniom społeczno-kulturalnym na terenie gminy oraz innych obecnych i byłych przedstawicieli samorządu, w tym jego wieloletniego poprzednika na stanowisku - Dietera Wystuba.
Wójt - Krystian Baldy znajdując w swoim napiętym terminarzu czas na udział w spotkaniach organizowanych przez Łubniański Ośrodek wskazuje jak ważną rolę odgrywa jego działalność w zachowaniu tradycji, kultury i tożsamości regionu.

Korzystając z okazji "warsztatowicze" serdecznie dziękują p.Lucilli Kossowskiej za zajęcia plastyczne (Instytut Edukacji przez Sztukę - Opole), księdzu proboszczowi Krzysztofowi Mrozowi za przedstawienie historii parafii i miejscowości, p. Konradowi Denderze - gospodarzowi Gospodarstwa Agroturystycznego "Agrorelaks" na terenie którego przebywali, za wyprawę do Izby Leśnej, ognisko i jazdy konne, a także dyrektorowi ŁODzK p. Krystianowi Czechowi za wsparcie i współorganizację koncertów.

zdjecią z warsztatów do obejrzenia pod adresem: http://www.brynica.opole.pl/galerie2/thumbnails.php?album=322


tekst - Dariusz Kownacki, zdjęcia - Katarzyna Kownacka, zredagował - Krzysztof Marsolek


2 luty 2013 - Znamy już wyniki turnieju tenisa w Grabczoku, młodzi Bryniczanie nie zawiedli

W sobotę 02.02 w świetlicy w Grabczoku odbył się V Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Grabczoka dla amatorów ufundowanego przez Wójta Gminy Murów.
Turniej odbył się w dwóch kategoriach;
Juniorzy:
I miejsce Klimek Michał - Brynica
II miejsce Kupka Mateusz - Brynica
III miejsce Nanko Mateusz - Zagwiździe
Seniorzy:
I miejsce Langhamer Krzysztof - Wierzch
II miejsce Nanko Hubert - Zagwiździe
III miejsce Mazurek Roman - Murów

Grabczok - gospodarzy reprezentowli: Gustaw Klaudia, Jermakowicz Marek, Leśniak Marek, Staś Mateusz, Kandzia Sebastian, Filip Grzegorz. Puchary ufundował i wręczył zwycięzcom Wójt Gminy Murów Andrzej Puławski.
Organizatorzy turnieju Sołtys Klaudia Gustaw, Rada Sołecka oraz OSP Grabczok wszystkim uczestnikom gratulują dobrej gry i zaciętej walki o podium oraz bardzo serdecznie zapraszają już na przyszły rok!

nadesłała Klaudia Gustaw - Sołtys Wsi Grabczok

2 luty 2013 - Archiwalna Gazeta Beczka z stycznia 2013 roku

Dzięki uprzejmości Pana Badury można już pobrać archiwalny 274 numer Beczki z stycznia 2013 roku. Zawiera on wiele ciekawostek i historycznych zdjęć dotyczących brynickich okolic i sąsiednich miejscowości. Zachęcamy do zakupu aktualnego numeru wszystkich, którzy mają taką możliwość.

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego