Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:
Kanał wideo na youtube.com z transmisjami Mszy Świętych i liturgii z kościoła Św. Szczepana w Brynicy.

Kontakty

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica - kontakt@brynica.opole.pl

Sołtys wsi Brynica - soltys@brynica.opole.pl

Parafia św.Szczepana w Brynicy - kancelaria@parafia.brynica.opole.pl

Strona Szkoły - http://www.sp_brynica.wodip.opole.pl/

AKTUALNOŚCI Z ŻYCIA MIEJSCOWOŚCI

28 czerwca 2022 - XII edycja Szlakiem Rud Żelaza

TRASA ROWEROWA Nr.1 - Leśna ścieżkami wjazdem od ulicy ks. Klimasa na drogę tzw. "jełowską" w okolice wydm piaskowych w kierunku na Studzionkę. Około 15km (godzina jazdy) w całości lasami. Start godzina 14:00 - dojazd na koncert Zespołu Silesia w Studzionce około godziny 15:00 i powrót od godziny 16:00 tak aby wrócić do godziny 17:00 na dalszy ciąg imprezy w tym konkurs "Rzutu Rudą".
TRASA ROWEROWA Nr.2 - Leśna krótka wjazdem od ul. Ks. Klimasa prosto do Studzionki. Planowany start 14:20. Około 7km. podobnie jak TRASA Nr.2 obecność na koncercie i powrót spokojnym tempem na godzinę 17:00.
TRASA ROWEROWA Nr. 3 (z alternatywą asfaltową dla rowerów szosowych) - Start godzina 14:00 w kierunku centrum wsi, potem skręt w kierunku Grabczoka, na zakręcie skręt na drogę leśną w kierunku Mańczoka, po kilkuset metrach skręt w lewo na drogę pożarową nr. 9 (oryginalny szlak rudy żelaza), wyjazd z lasu pomiędzy Murowem i Zagwiździem, skręt w prawo i jazda do muzeum hutnictwa. Pobyt w muzeum do około godziny 16:00 i powrót tą samą trasą. Dla rowerów szosowych możliwość drogi alternatywnej. Nie skręcamy w las na Mańczok ale jedziemy cały czas asfaltem do Grabczoka, potem w prawo na Murów i znów w prawo na Zagwiździe. Czas przejazdu asfaltem zbliżony do drogi leśnej więc grupa powinna dotrzeć o zbliżonej porze z obu alternatyw. Długość trasy przez las około 15km, asfaltem około 18km.
TRASA PIESZA Nr.4 - start godzina 14:00 i marsz ulicą ks. Klimasa do lasu, a potem najkrótszą drogą do Studzionki na koncert. Trasa zbliżona do rowerowej nr. 2.
Zapisy poprzez internet na adres svkrystyna@wp.pl oraz na miejscu na placu przy boisku na ul. Ks. Klimasa (prosimy o przybycie minimum 30 minut wcześniej aby się zapisać).

20 marca 2022 - Informacja o dedykowanym koncie bankowym parafii do wpłat na remonty.

W zeszłym tygodniu na zakończenie mszy niedzielnych (oraz wieczornej sobotniej) radni parafialni poinformowali obecnych w świątyni oraz oglądających transmisję o rozliczeniu zbiórki związanej z pogrzebem śp. ks. radcy Adama Polechońskiego, o zebranej kwocie na nagrobek oraz o pilnej konieczności remontu dachu kościoła uszkodzonego przez wichury. Pojawiła się też informacja o zwiększeniu kwoty wpłat na fundusz remontowy z 20 zl do tej pory na kwotę 50 zł (miesięcznie) aby zgromadzić kwotę niezbędną do przygotowania dokumentacji projektowej w celu przeprowadzenia remontu dachu. Poinformowano także, że powstaje osobne konto parafii zarządzane przez Radę Parafialną do wpłat i gromadzenia środków na fundusz remontowy, jak również wpłat na nagrobek śp. ks. Adama. Poinformowano także, iż każdy (nie tylko mieszkający na terenie parafii Brynica) może dokonać wpłat na oba cele (dach i nagrobek) na osobne konto, którego numer podajemy. Środki te nie są wykorzystywane na finansowanie bieżącej działalności parafii, gdyż na ten cel można dokonywać wpłaty na dotychczasowe konto podane m.in. na stronie parafii.
Numer osobnego konta Parafii Brynica do wpłat na remont dachu oraz nagrobek to 20 8897 0004 2001 0004 2619 0001 w BS Łubniany. Adres odbiorcy to Parafia Rzymskokatolicka Św. Szczepana w Brynicy, ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Brynica. W tytule prosimy podać cel wpłaty (np. remont dachu, fundusz remontowy, nagrobek). Bilans wpłat oraz wydatków będzie systematycznie przedstawiany przez Radę Parafialną do wiadomości publicznej.

9 marca 2022 - Pogrzeb śp. ks. radcy Adama Polechońskiego

W sobotę 5 marca pożegnaliśmy ks. radcę Adama Polechońskiego. Jego doczesne szczątki spoczęły na naszym brynickim cmentarzu. Ostaniej drodzę ks. Adama towarzyszyło wielu mieszkańców Brynicy, rodzina, księża. Mszy pogrzebowej przewodniczył biskup pomocniczy Diecezji Opolskiej Rudolf Pierskała. Ostanie słowo pożegnalne wygłosił na zakończenie mszy ks. Henryk Kałuża, Bryniczanin i bliski przyjaciel zmarłego. Wspomniał on wiele faktów z życia zmarłego będąc pełnym emocji i smutku jaki dotknąl nie tylko jego ale wielu z obecnych jak i tych nieobecnych ale łaczących się w modlitwie za duszę śp. ks. Adama. Żadne słowa nie są w stanie opisać, jak wielki wkład duchowy jak i materialny wniósł śp. ks radca do naszej parafii, gdzie spędził 40 lat posługi kapłańskiej. Słowo podziękowania w imieniu mieszkańców Brynicy, Surowiny oraz Grabczoka przekazali ich reprezentanci - sołtys Marek Ciernia, Joachim Kansy oraz sołtys Klaudia Gustaw. Jako mieszkańcy włączamy się wszyscy w słowa jakimi żegnali oni naszego wieloletniego proboszcza.

"Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus." Te słowa nasz proboszczu słyszeliśmy nieraz z Twych ust, słyszeliśmy je tuż po chrzcie, słyszeliśmy wielokrotnie podczas komunii, bierzmowania, ślubów; słyszeliśmy też nad grobami naszych rodziców. Przyniosły one owoc naszej wiary, kształtowały naszą osobowość. Uczyły bycia dobrym synem, bratem, córką, siostrą. Przygotowały nas też do bycia dobrym mężem, żoną, ojcem i matką. Życie każde, a szczególnie to nie narodzone było ci bliskie. Dziękujemy ci za owoc twej tak głębokiej wiary.

"Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi" słyszeliśmy nieraz pielgrzymując z Tobą na Jasna Górę, słyszeliśmy klęcząc przed obrazem Czarnej Madonny ale słyszeliśmy też na wspólnych obozach i wieczorach z oazą. Nigdy nie zapomniałeś o chwili na modlitwę. Pomagałeś słabym i grzesznym w walce z nałogiem. Twoja modlitwa za nich, cierpliwość i miłosierdzie wielu z nich uratowały. Twoja niebieska "nyska", pojazd tak symboliczny woził nas po całym kraju. Było w niej wiele słabości, jak w naszych sercach ale nigdy podczas podróży nie zabrakło modlitwy, różańca, który nas napełniał wiarą i radością.

"Teraz i w godzinę śmierci naszej." - tu i teraz w swym ziemskim żywocie budowałeś wśród nas nie tylko wiarę i religijność w wymiarze duchowym, budowałeś też materialne jej świadectwa. Nasz piękny cmentarz w Brynicy, nasza piękna kaplica w Grabczoku to owoc twoich modlitw, niezłomności w walce o każdą cegłę czy worek cementu. Walki trudnej, bo w czasach trudnych, gdzie miałeś też odwagę publicznie sprzeciwić się komunistycznej tyranii. W godzinie twej śmierci prosimy cię o dalszą modlitwę za nas tu w Brynicy, Surowinie, Grabczoku ale też za umęczoną wojną Ukrainę, ziemię Stanisławowską gdzie się urodziłeś, dorastałeś jako dziecko. Twoja żarliwa modlitwa zawsze czyniła cuda. Módl się razem z nami w niebiosach o pokój na twej rodzinnej ziemi, módl się za ofiary i dusze tych, których dotyka ta tragedia.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej
Amen

Zapis fotograficzny z liturgii pogrzebowej można zobaczyć pod adresem: https://www.brynica.opole.pl/galerie2/thumbnails.php?album=427

1 marca 2022 - Zmarł śp. ks. radca Adam Polechoński

Msza eksportacyjna śp. ks. Adama Polechońskiego odbędzie się w kościele parafialnym p.w. św. Szczepana w Brynicy w najbliższy piątek o godzinie 16:00. - transmisja https://youtu.be/vbGXgx1rdcc

Pogrzeb śp. ks. Adama Polechońskiego odbędzie się w kościele parafialnym w sobotę 5 marca o godzinie 11:00 - transmisja https://youtu.be/hOifNBG0bYk

Śp. ks. Adam Polechoński urodził się 1 XI 1928 r. w Stanisławowie w rodzinie Czesława i Karoliny zd. Schnerch. Szkołę podstawową ukończył w Otynii w województwie stanisławowskim. W ramach repatriacji cała rodzina przeniosła się na Śląsk i od 1945 r. kontynuował on naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Prudniku, gdzie w 1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze przez rok pracował najpierw w cukrowni w Otmuchowie, a następnie jako nauczyciel w Nysie. W 1951 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 r. z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w katedrze opolskiej. Po święceniach został mianowany wikariuszem w Tworogu (1956-1959), a następnie w Niemodlinie (1959-1960) oraz w parafii Ducha Świętego w Zabrzu (1960-1963). W 1963 r. został proboszczem parafii św. Szczepana w Brynicy i pełnił tę funkcję przez 40 lat do przejścia na emeryturę w 2003 r. Zamieszkał wtedy w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W latach 1967-1993 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza osób uzależnionych, a w latach 1975-1983 był członkiem Rady Duszpasterskiej Diecezji Opolskiej. Biskup Opolski nadał mu w 1975 r. tytuł dziekana honorowego, a w 1996 r. radcy duchownego. Zmarł 1 III 2022 r.

Polecajmy śp. ks. Adama Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Adam, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

18 listopada 2021 - Zbiórka dla naszych strażaków z OSP

Wesprzyjmy akcję naszych strażaków z OSP Brynica. Każdy grosz pozyskany ze zbiórki zostanie przez nich przeznaczony na doposażenie naszej jednostki.
Dla tych, którzy nie mogą dowieść urządzeń samemu istnieje możliwość zabrania ich z domu. W tym celu należy zadzwonić na numer 794007557 w celu wcześniejszego umówienia odbioru.

14 listopada 2021 - Ogłoszenie

Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - IV rata, będzie zbierany w dniu 15.11.2021r. tj. w poniedziałek od godz. 17.00-19.00 w Sali OSP w Brynicy.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia

11 listopada 2021 - Św. Marcin zawitał dziś do Brynicy

Dziś św. Marcin. Tradycją w Brynicy stały się inscenizacje oraz spotkania z tej okazji na Farskim Ogrodzie. Zeszłoroczna pandemia uniemożliwiła spotkanie ale w tym roku nie mieliśmy lock down'u.
Nie tylko najmłodsi ale całe roziny spotkały się o godzinie 16 pod pomnikiem św. Michała skąd ruszył pochód prowadzony przez św. Marcina na koniu ( w tej roli w tym roku Agnieszka Luksa z Brynicy). Następnie pod kościołem odbyła się krótka inscenizacja historyczna i wszyscy przeszli na plac "Na Farskim Ogrodzie", gdzie zasiedli do wspólnej biesiady przy muzyce granej na żywo.

11 listopada 2021 - Zaproszenie

To już potwierdzone! WOŚP zagra w gminie Łubniany!
Po raz trzeci mamy zarejestrowany sztab w Brynicy #5678. 30. Finał WOŚP organizuje zbiórkę dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci!
Rozpoczynamy rekrutację wolontariuszy i miejsc na sztabowe puszki stacjonarne z terenu całej gminy. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt: sztabbrynica@gmail.com.
Czekamy również na osoby, organizacje, grupy nieformalne itp. chętne do współorganizacji Finału.
Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji: https://www.facebook.com/wosp.brynica

Szef Sztabu Iza Święcicka i organizator Fundacja Aktywni

10 listopada 2021 - Bryniczanie kolejny raz odpowiedzieli na apel sołtysa.

W poniedziałek 8 listopada oraz wtorek 9 listopada zebrały się kolejne grupy mieszkańców oraz druhów strażackich, aby rozebrać kostkę położoną na obecnych wjazdach z posesji przy przedszkolu oraz kościele. Jak już wcześniej informowałem - kostka zostanie wykorzystania przy utwardzeniu tzw. Klarkowni. Na mój kolejny apel odpowiedziała zarówno grupa mieszkańców – Panów: Helmut, Waldemar, Piotr, Andrzej, Edmund, Krzysztof, Krzysztof z Dobrzenia Wielkiego – pochodzący z Brynicy oraz druhów strażackich: Michał, Mateusz, Marcel, Mateusz, Jerzy, Marcin, Dominik, Patryk, Łukasz. Kolejne podziękowania składam również Panom: Krzysztofowi – za dostarczenie palet oraz folii, Markowi – za usługę widlakiem. Pani Agnieszka tak jak ostatnio - poczęstowała pracujące osoby gorącą herbatą i kawą. Kolejny raz miałem okazję doświadczyć niezwykle budującej postawy mieszkańców Brynicy, którzy popierają takie działania i pokazują, że chcą i chętnie uczestniczą w działaniach na rzecz swojej miejscowości. Niezwykłe w tym wszystkim jest to, iż udział brała zarówno młodzież szkolna, panowie pracujący w firmach, jak i prowadzący działalność gospodarczą. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w pracach uczestniczył przedstawiciel seniorów – Pan Helmut, który niedawno obchodził swoje 80-te urodziny.
Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia

10 listopada 2021 - Podziękowania

Chciałem serdecznie podziękować Wszystkim osobom, którzy oddali na mnie swój głos w plebiscycie na Sołtysa Roku - organizowanym przez redakcję NTO. Czwarte miejsce w powiecie opolskim uważam za ogromny sukces. Należy podkreślić, iż Brynica jako jedyna miejscowość z Gminy Łubniany brała udział w tym plebiscycie, co świadczy o aktywności samych jej mieszkańców i nie tylko. Działania podejmowane zarówno przeze mnie, jak i przy współudziale mieszkańców zostały docenione. Patrząc na dotychczasowe dokonania – mamy naprawdę się czym chwalić. Dużo dobrego jeszcze przed nami – chociażby remont Drogi Wojewódzkiej 461, dokończenie tzw. Klarkowni, magiczne ogrody w wykonaniu uczniów II klasy Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy oraz Grupy 30+. Nadmienię, iż są kolejne pomysły, ale o nich poinformuję w terminie późniejszym.

Marek Ciernia - Sołtys Wsi Brynica

6 listopada 2021 - Zaproszenie

Jako Partner Konkursu przypominamy, że do 30 listopada br. można nadsyłać prace do udziału w tegorocznej edycji "Ze Śląskiem na ty". Jednocześnie informujemy o zmianie terminu uroczystej gali rozdania nagród, która odbędzie się w środę 29 grudnia br. Szczegóły wraz z regulaminem pod adresem https://www.animator.opole.pl/ze-slaskiem-na-ty-2021/

3 listopada 2021 - Pieczęcie gminne

Jakiś czas temu Pan Harry Lebich pisał na swoim profilu o książce poświęconej starym pieczęciom wydanej przez Archiwum Państwowe. W nawiązaniu do tej publikacji warto wspomnieć, że powstała też strona internetowa poświęcona tej tematyce. Dla tych, którzy znajdą czas na przyjrzenie się pieczęciom swoich miejscowości (o ile będą w zbiorach) z użyciem wyszukiwarki po nazwach polskich i niemieckich; informacja, że dla Brynicy są tam aż dwa wzory używanych w różnych okresach. Łączy je motyw jelenia w centralnej ich części. https://pieczeciegminne.pl/

3 listopada 2021 - Sukces uczniów naszej szkoły

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Brynicy. Jest to już drugi zwycięski projekt z naszej miejscowości związany z aranżacją zieleni (wcześniej nagrodę otrzymał projekt przygotowany przez Grupę 30+ przy współudziale Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica). Gratulacje dla uczniów oraz nauczycieli!
https://lubniany.pl/6866/sukces-drugoklasistow-z-psp-w-brynicy.html

26 października 2021 - Umowa poddana weryfikacji przez UOKIK

Od kilku miesięcy z udziałem m.in. administratora profilu FB Brynicy toczy się dyskusja o prawidłowości treści nowej umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków jaką otrzymali mieszkańcy Gminy Łubniany. Odbyły się spotkania, prezentacje jednak nic póki co z tego nie wynikło ponieważ z jednej strony mieszkańcy zgłaszają wątpliwości co do konkretnych paragrafów, a z drugiej nie proponują treści zmiany jaka wszystkich satysfakcjonuje. Firma Plada będąca autorem umowy jest otwarta na ewentualne zmiany i jak niesie wieść gminna takich zmian treści dokonuje osobom, które jasno wskazują swoje oczekiwania jednak nie jest to rozwiązanie właściwe, bo umów mamy kilka tysięcy do podpisania i powstałoby zbyt wiele ich wersji. Upraszczając całą dyskusję nikt nie chce na siebie wziąć odpowiedzialności wobec mieszkańców i zaproponować zmianę jaka satysfakcjonowałaby wszystkich. Sprawa jest istotna, bo wiele osób nie podpisało umowy czekając na finalną propozycję jej zmiany lub deklaracji osób reprezentujących ich, że wszystko jest poprawne.
Dziś dotarła do mnie informacja iż jeden z mieszkańców gminy postanowił zwrócić się do instytucji zewnętrznej odpowiedzialnej za właściwe zapisy umów z prośbą o zaopiniowanie niektórych paragrafów (które wzbudziły jego wątpliwości) i wskazanie, czy treść umowy nie narusza interesu mieszkańców Gminy Łubniany. Jednostką jak jest właściwą do takiej oceny jest Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Nie wiadomo jednak czy i kiedy zajmie się sprawą jednak skoro tylko pojawią się jakieś nowe informacje postaram się nimi podzielić z czytelnikami. Taka opinia dałaby obiektywne rozwiązanie.
Część osób nie zna wcześniejszych dyskusji dlatego poniżej fragment pisma do UOKIK opisujący wątpliwości jakie przedstawił w nim autor. Oczywiście są to wątpliwości konkretnej osoby i nie obejmują wszystkich jakie mogą mieć inni.
Treść całej umowy do pobrania tutaj http://plada-wik.pl/images/downloads/umowa-zaopatrzeniowa-wzor.pdf

Administrator Strony Brynicy


_____________________________________________________________________
a) W umowie niejasno wytyczono granice odpowiedzialności przedsiębiorstwa świadczącego usługę pisząc w paragrafie 3 punkt 2 „Miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka kanalizacyjna na terenie nieruchomości odbiorcy usług licząc od strony sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku studzienki granica nieruchomości”. Jednak znakomita większość posesji (w tym moja) nie posiada studzienki, a przepompownię ścieków. Posesje ze studzienkami w Gminie Łubniany to rzadkość. Czy nie powinno to być doprecyzowane?
b) Skoro w paragrafie 2 ustęp 3 umowy jest mowa o tym, że wodomierz główny jest Przedsiębiorstwa, to dlaczego wymiana takiego wodomierza ma następować tylko w przypadku awarii zawinionych przez Przedsiębiorstwo (według paragrafu 10 punkt 3). W takiej sytuacji wymiana powinna następować w przypadku każdej awarii czy niesprawności, za które nie ponosi winy Odbiorca; Obecny zapis wymusza na Odbiorcy wykazywanie winy Przedsiębiorstwu, co w przypadku zdarzeń losowych nie zawinionych ani przez niego ani przez Przedsiębiorstwo z góry skazuje go na porażkę i poniesienie kosztów.
c) Należałoby też doprecyzować paragraf 10 ust. 4, gdyż obecny zapis z powiązaniem z paragrafem 16 budzi moje uzasadnione wątpliwości:
4) usuwania wszelkiego rodzaju awarii i uszkodzeń sieci mogących zakłócić ciągłość dostaw wody, odbioru ścieków albo powodujących inne uciążliwości dla Odbiorcy usług,
Trzeba by wykreślić – żeby nie było żadnych wątpliwości – dalszą część tego punktu czyli „na warunkach określonych w par. 16”
albo
4) usuwania wszelkiego rodzaju awarii i uszkodzeń sieci mogących zakłócić ciągłość dostaw wody, odbioru ścieków albo powodujących inne uciążliwości dla Odbiorcy usług na warunkach określonych w par. 16, który stosuje się odpowiednio i z tym zastrzeżeniem, że obowiązki wskazane w par. 16 dotyczą w takim przypadku Przedsiębiorstwa.
d) Czy zapis paragrafu 5 ustęp 1 umowy będzie powodował, że gdy wykorzystam mniejszą ilość niż 0,5m3 na dobę, to i tak naliczana mi zostanie opłata za tę właśnie ilość ? Czy to jest zapis prawidłowy i czy 0,5m3 to jest prawidłowa minimalna ilość?
e) Nie jest też dla mnie jasnym jak daleko Przedsiębiorstwo wyłącza swoją odpowiedzialność za brak świadczenia usług w paragrafie 20 punkt 1. Przecież znacząca większość awarii ma charakter niezawiniony, a w ewentualnym sporze to na Odbiorcy spoczywałby obowiązek wykazania winy Przedsiębiorstwa. Zdroworozsądkowo odpowiedzialność Przedsiębiorcy powinna być wyłączona tylko w sytuacjach szczególnych i wtedy to na nim spoczywałby obowiązek wykazania, że z taką sytuacją mamy do czynienia.
f) w całej umowie nie widzę zapisów o awaryjnym odbiorze ścieków na wypadek awarii usuwanych dłużej niż np. 24h. Odbiorcy groziłoby zalanie ściekami lub musiałby ponieść koszty dodatkowe związane z wywozem ścieków?

25 października 2021 - Zmarł Pan Wendelin Sosna

Dnia 25.10.2021 w wieku 85 lat zmarł Wendelin Sosna. Człowiek aktywny społecznie, zasłużony działacz sportowy ale też kochający mąż, ojciec i dziadek.

W imieniu swoim oraz członków Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynicy składam jego bliskim najszczersze wyrazy współczucia.

Krzysztof Marsolek

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy PIĄTEK o godz. 11:00 w kościele Św. Szczepana w Brynicy.

20 października 2021 - Brynicka grupa "30+" zdobyła Nagrodę Główną Pięknych Ogrodów

Brynicki projekt "Łogródek u Klarki" zdobył Nagrodę Główną w konkursie #koloroweogrody zrealizowanego w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt przygotowali i zgłosili nasi eksperci z "grupy 30+" wspierani przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Brynica, a inicjatywa uczestnictwa w konkursie pochodziła od Pani Katarzyny Malesa. To kolejny element współdziałania grupy naszych mieszkańców, którzy systematycznie dbają o wygląd centrum wsi.
Realizacja projektu ruszy na wiosnę przyszłego roku. Gratulacje dla przygotowujących projekt za profesjonalizm oraz wykonanie pięknych wizualizacji.
https://aglomeracja-opolska.pl/realizowane-projekty/ogloszenie-wynikow-konkursu-koloroweogrody?fbclid=IwAR0kVccr_EfzTV-jU05NRx7h8LCRyq0E6VdCqKKg9GfmzPV0pKh265nl4sc .

13 października 2021 - Brynica wystartowała w konkursie Sołtys Roku 2021 !

Do tegorocznego konkursu ogólnopolskiego Sołtys Roku został zgłoszony nasz sołtys Brynicy - Marek Ciernia. Na terenie Województwa Opolskiego konkurs prowadzi Nowa Trybuna Opolska. Choć nie jesteśmy dużym sołectwem to jednak warto aby nas zauważono, co może się stać dzięki oddanym głosom. To co nasz sołtys robi dla Brynicy widać gołym okiem dlatego warto abyśmy pokazali poprzez głosowanie, że też to jako mieszkańcy widzimy.
Samo głosowanie odbywa się na dwa sposoby. Albo poprzez wysłanie SMS o treści NTS.111 na numer 72355 (płatny) lub korzystając z platformy internetowej. Szczegóły w linku https://nto.pl/p/kandydat/2148953?fbclid=IwAR3g4ITr_nbBEebWL41rmdfKNbuBBBLtBYxcbX6x7XvjMERUPseLzw7Ig0w.

28 września 2021 - Rusza XXVIII edycja konkursu literackiego "Ze Śląskiem na Ty"

Rusza kolejna XXVIII edycja konkursu literackiego "Ze Śląskiem na Ty". W tym roku odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia na
Rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany "ANIMATOR" ze wsparciem Stowarzyszenia Odnowy Wsi Brynica. Wszystkie szczegóły związane z konkursem i udziałem w nim pod adresem https://www.animator.opole.pl/ze-slaskiem-na-ty-2021/
Uroczyste podsumowanie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 19 grudnia (niedziela godz. 16:00, podczas koncertu „W tonacji Śląska), w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 18.

16 września 2021 - Wciąż jest możliwośc podłączeniaa światłowodu z szybkim internetem!

W Brynicy, jak i na terenie całej Gminy Łubniany wciąż rozwijana jest sieć światłowodowa. Wielu mieszkańców już skorzystało z możliwości podłączenia ultra szybkiego Internetu jak i część rozszerzyło swój pakiet o opcję przeniesienia stacjonarnego numeru telefonu do sieci Multiplay. Usługa łączona Internet plus telefon czyni podłączenie jeszcze bardziej atrakcyjnym nie tylko ze względu na szybkość transmisji ale także prosty rachunek ekonomiczny.
Ci, którzy nie skorzystali jeszcze z możliwości podłączenia, a chcieli by tego dokonać mogą się skontaktować z biurem Multiplay na podane na ulotce numery telefonów.

Tel.: 530 334 072
Tel.: 77 540 22 53


Krzysztof Marsolek

7 września 2021 - Krystian Czech - Człowiek Roku 2019

Dziś wieczorem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Opolu, wydawca i Redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej wręczyli statuetki Osobowość Roku wybitnym mieszkańcom Opolszczyzny. Jedno z takich wyróżnień odebrał mieszkaniec Brynicy - Krystian Czech, za zdobycie tytułu Osobowość Roku 2019, w kategorii Kultura, w powiecie opolskim. Ta nieco oddalona w czasie uroczystość spowodowana była trwającą i wyjątkowo trudną w tym czasie sytuacją epidemiologiczną. Panu Krystianowi serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych dalszych sukcesów.

5 września 2021 - Dożynki Parafialne w Brynicy

Dziś mamy w Brynicy Dożynki Parafialne. W związku z tym dzisiejsza msza święta miała charakter uroczysty, a procesja z darami wyruszyła spod pomnika św. Michała w centrum wsi. Centrum pięknym i pięknie przyozdobionym.
Mszę Świętą koncelebrowali ks. Proboszcz Krzysztof Mróz oraz ks. senior Teofil Cyrys. Tegorocznymi gospodarzami dożynek byli Pani Agnieszka Patrzek oraz Pan Piotr Wiesner.

tekst i zdjęcia - Krzysztof Marsolek

p.s. Podziękowania dla "Grupy 30+" za profesjonalne ozdobienei Centrum Wsi motywami związanymi z świętem plonów.

3 września 2021 - Przygotowania do dożynek parafialnych w Centrum Wsi

Centrum Brynicy już przygotowane na dożynki parafialne. Dziękuję wszystkim osobom, które w piątek pieliły zieleń oraz kosiły trawę. Podziękowania kieruję również grupie 30+, która przygotowała ozdoby nawiązujące do dożynek. Efekt jest imponujący. Na zdjęciu relacja z piątkowych prac.
Dodatkowo podziękowania kieruję do: Pana Janka, który swoją postawą pokazuje, że wygląd Brynicy jest dla niego niezwykle ważny. Podziękowania kieruję również do Pań: Ewy, Sylwii, Pana Andrzeja, Pana Alfreda oraz młodzieży: Sandry, Mateusza, Dominika.


Sołtys Wsi Brynica - Marek Ciernia

1 września 2021 - Jutro 2 września zebranie wiejskie na sali OSP o 18:00

Sołtys Wsi Brynica zaprasza wszystkich Mieszkańców Sołectwa na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się 2 września 2021 roku o godz. 18:00 w sali OSP w Brynicy.
Porządek zebrania:
1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2020.
2. Stan realizacji zadań funduszu sołeckiego w 2021 r.
3. Fundusz sołecki na rok 2022.
4. Wybór Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Łubnianach.
Wolne wnioski, sprawy różne – dyskusja.

7 sierpnia 2021 - Pospolite ruszenie na Gróbku, są efekty, a będzie jeszcze ładniej

Dziś rano na Gróbku pospolite ruszenie. Po 10 latach postanowiliśmy na nowo uporządkować nasze "rondo" na skrzyżowaniu ulic Klimasa i Kwiatowej. Koncepcja była radykalna, gdyż usunięto wszystkie przerośnięte krzaki oraz całą warstwę kamienia aż do gołej ziemi. Dodatkowo umyto cały krawężnik oraz kamień znajdujący sie na środku. Wszystko jest przygotowane do etapu drugiego, czyli malowania krawężnika, montażu słupków odblaskowych oraz nasypania nowej warstwy kamieni. Jak widać na zdjęciach energii i chęci do pracy nam nie brakuje. Po zakończeniu etapu drugiego zaprezentujemy efekt finalny.

tekst i zdjęcia - Krzysztof Marsolek

4 sierpnia 2021 - Nowe umowy woda i ścieki Gmina Łubniany

Nie wszyscy korzystają z Facebook i śledzą dyskusję dotyczącąnowych umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków przez firmę Plada Sp z o.o. dlatego powielono treść postu na FB naszej wsi:
Ludzie inteligentni stawiają na rozmowę, bo dialog pozwala uniknąć konfliktów. Z takiego założenia wyszedł Pan Łukasz Sokołowski - prezes firmy Plada Sp z o.o. kontaktując się telefonicznie z administratorem strony Brynicy. W merytorycznej rozmowie calkowicie pozbawionej zbędnych emocji udało się omówić przyczynę postu jaki pojawił się na profilu FB Brynicy i idąc od ogółu do szczegółu dotrzeć do sedna problemu, jaki zgłaszali mieszkańcy Gminy Łubniany po otrzymaniu nowych umów. Podczas tych kilkunastu minut dyskusji padła propozycja aby umożliwić wszystkim mieszkańcom wcześniejsze zapoznanie się z treścią umowy na dostarczanie wody oraz odbiór ścieków na stronie firmy Plada. Wszyscy zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z jej treścią oraz podzielenie się swoimi uwagami, wątpliwościami lub wręcz propozycjami zmian/uściśleń do umowy. W tym celu można je przesłać elektronicznie lub tradycyjnie na wskazane adresy. Na stronie udzielono też wstępnie odpowiedzi na wątpliwości, które wzbudzają najwięcej dyskusji. Pytania oraz sugestie zmian (możliwych jako aneks) zostaną przeanalizowane przez dział prawny Plada. Po zebraniu wszystkiego Pan Prezes Łukasz Sokolowski jest otwarty na spotkanie z przedstawicielami mieszkańców (sołtysi, rada gminy, zainteresowani mieszkańcy) i rozmowie bezpośredniej. To, co zostanie w wyniku tych spotkań wskazane przez mieszkańców jako zmiana konieczna w umowie jest możliwe do zrealizowania w ramach obowiązującego prawa. Zachęcam wszystkich do aktywności i przesyłania swoich uwag do firmy Plada, gdyż to teraz jest najlepszy moment na kompromis. Firma Plada będzie nas obsługiwała przez conajmniej 10 lat i nie ma sensu aby wątpliwości co do zapisów umowy rzucały cień na jakość jej pracy. Skoro pojawią się nowe informacje, komunikaty ze strony zarówno firmy Plada, jak i mieszkańców będziemy o tym informować. http://plada-wik.pl/aktualnosci/item/nowe-umowy-na-zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode-i-zbiorowe-odprowadzanie-sciekow-gmina-lubniany.html

3 sierpnia 2021 - KOLEJNA DOTACJA DLA FUNDACJI AKTYWIZACJI KULTURY I SPORTU "AKTYWNI" !

To już trzeci raz jak Fundacja otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na realizację zadań w przeciągu dwóch ostatnich lat o łącznej kwocie na ponad 30.000 zł. Ostatni konkurs, z którego została przyznana dotacja dla Fundacji to: Propagowania idei "Opolskie ze smakiem" poprzez promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych - podpisanie umowy odbyło się 28 lipca w UM. W ramach zdobytych środków zostanie zorganizowana " II Brynicka Spiżarnia" - 28 sierpnia 2021 r. W zeszłym roku "Brynicka Spiżarnia" również została doceniona przez Urząd Marszałkowski, jednak ze względu na panującą pandemię i brak możliwości zorganizowania wydarzenia, musieliśmy zwrócić pieniądze.
Jednak w kolejnym konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski WO, w roku 2020, na rozwój instytucjonalny, udało się nam pozyskać sprzęt nagłośnieniowy - za ponad 10 000 zł.
Między innymi dzięki takim dofinansowaniom Fundacja może prężnie działać na terenie Gminy Łubniany.


9 lipca 2021 - Przygotowanie zboża do korony dożynkowej

W środę 7 lipca zebrała się grupa mieszkańców Brynicy, aby pod okiem doświadczonych osób - Pani Marii i Pana Helmuta przygotować zboże do korony dożynkowej. Korona dożynkowa stanowiąca symbol podziękowania za tegoroczne plony zarówno na polach, jak i w sadach będzie tworzona od 10 sierpnia, a jej wygląd będzie można podziwiać w trakcie mszy dożynkowej w pierwsza niedzielę września tj. 5 września.
Już dziś składam serdeczne podziękowania Pani Marii i Panu Helmutowi za to, że chcą swoją wiedzę przekazać następnym pokoleniom. To dzięki takim osobom tradycja związana z przygotowaniem zboża oraz plecenia korony dożynkowej będzie dalej widoczna w naszej miejscowości. Podziękowania składam również osobom, które chcą dalej kontynuować lokalne tradycje: Paniom - Ewie, Jolancie, Agnieszce oraz Panom: Waldemarowi, Markowi, Piotrowi.

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


15 czerwca 2021 - Światłowód w Brynicy!

Grupa MULTIPLAY realizuje rozbudowę sieci światłowodowej na terenie naszej Gminy. Sieć światłowodowa jest najnowocześniejszym rozwiązaniem telekomunikacyjnym, które daje nieograniczone możliwości korzystania z nielimitowanego bardzo szybkiego internetu, nowoczesnej technologi telewizyjnej oraz telefonii cyfrowej. W zwia?zku z tym, osoby zainteresowane doste?pem do usług telekomunikacyjnych w technologii s?wiatłowodowej proszone sa? o kontakt z dedykowanym przedstawicielem handlowym dla Brynicy.

Tel.: 530 334 072
Tel.: 77 540 22 53


p.s. Firma Multiplay proponuje dla Brynicy dwie prędkości 500/100 Mbit/s oraz 1000/200 Mbit/s (pobieranie/wysyłanie). Osoby zainteresowane mogą nabyć pakiety usług wraz z telewizją przesyłaną po łączu światowodowym, czy telefonie stacjonarnym również poprzez światłowód. Ceny usług są dość racjonalne, a w przypadku pakietów usług łączonych bardzo konkurencyjne. Mamy już w Brynicy pierwszych podłączonych do nowej sieci światłowodowej, co czyni nas wioską XXI wieku w obszarze dotępności łączy internetowych szerokopasmowych. Sam od dziś cieszę się takim łączem 500Mbit/s i mogę potwierdzić, że żadne inne podłączenie do internetu z jakich do tej pory korzystałem nie może równać się z światłowodem.

Krzysztof Marsolek

28 maja 2021 - W najbliższą sobotę szczepienie przeciw wściekliźnie


22 maja 2021 - We wtorek 25 maja o 20:00 sprzątamy plac zabaw i okolice - przypomnienie.

Zgodnie z wcześniejszym zaproszeniem we wtorek o godz. 20.00 spotykamy się na boisku LZS Brynica - oprócz grabi i mioteł można też zabrać kopaczki do pielenia zieleni. W związku z tym, iż zostaliśmy nominowani przez Sołectwo Dąbrówka Łubniańska do #challengedziengodnosci (akcja na Facebook) proszę zabrać ze sobą elementy z kolorem pomarańczowym - do zrobienia zdjęcia grupowego osób biorących udział w sprzątaniu. Proszę też zastanowić się kogo nominujemy jako kolejnego dla wyzwania ( kolejne co najmniej trzy osoby - może to być również grupa ludzi, szkoła, przedszkole lub instytucja) . Akcja będąca wyzwaniem ma swoje źródło w PSONI Koło w Jarosławiu.


Sołtys Wsi Brynica - Marek Ciernia

16 maja 2021 - Podziękowania dla Sołtysa od naszych PrzedszkolakówW dniu dzisiejszym odwiedziła mnie dwójka przedszkolaków: Karolina i Szymon wraz ze swoją mamą. Na moje ręce złożyli własnorecznie wykonane podziękowanie z okazji Dnia Niezapominajki. Mimo, iż zostało skierowane do mnie i Rady Sołeckiej ja z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom Brynicy i Surowiny za dotychczasową współpracę, cenne rady oraz pomysły, które niejednokrotnie mogliśmy podziwiać. Mam nadzieję, że Szymon i Karolina przekażą swoim koleżankom i kolegom to co zobaczyli i usłyszeli zwiedzając pracownię pszczelarską oraz pawilon do api-inhalacji. Do miłego zobaczenia.

Marek Ciernia - sołtys wsi Brynica

14 maja 2021 - Podziękowania dla Sołtysa oraz mieszkańców wsi Brynica

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż w dniu 12 maja w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego Panem Szymonem Ogłazą. W trakcie spotkania nasze Sołectwo Brynica otrzymało list gratulacyjny i podziękowanie za przystąpienie w 2021 roku do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – projektu samorządu Województwa Opolskiego. W ramach tej inicjatywy otrzymamy dodatkowe środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł, natomiast Urząd Gminy Łubniany sfinansuje wkład własny w wysokości 1.000,00 zł. Finalnie w 2021 roku Sołectwo Brynica z przyznanych środków w kwocie 6.000,00 zł zrealizuje projekt dotyczący zakupu ozdób bożonarodzeniowych. W trakcie spotkania Marszałek Szymon Ogłaza podkreślił, iż miał okazję parę razy odwiedzić Sołectwo Brynica – w związku z planowanym remontem drogi wojewódzkiej 461. Niemniej będzie mu również miło odwiedzić rozświetloną ozdobami bożonarodzeniowymi Brynicę. Mamy nadzieję, iż nastąpi to w trakcie planowanego w 2021 roku remontu DW 461.

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia

12 maja 2021 - Brynica posprzątana

To, że siła mediów społecznościowych jest ogromna mogliśmy się o tym niejednokrotnie przekonać. Ja sam przekonałem się we wtorek w trakcie sprzątania Placu Arnstein oraz tzw. „Klarkowni”. W poniedziałek wieczorem zaprosiłem chętne osoby do pomocy przy sprzątaniu Centrum Brynicy. Na apel odpowiedziało 20 mieszkańców Brynicy – reprezentujących różne organizacje, czy też stowarzyszenia. Dzięki tak licznej grupie – Centrum Brynicy zostało uprzątnięte w ciągu godziny .
Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim osobom, które bezpośrednio przyczyniły się do tak sprawnego uporania się z chwastami oraz odrastającą trawą:
- Dyrektorkom Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Brynicy,
- Druhom strażackim z OSP Brynica,
- Radnym reprezentujących Brynicę w Radzie Gminy w Łubnianach,
- przedstawicielom Stowarzyszenia Tenisa Stołowego w Brynicy,
- pracownikom Referatu Promocji i Kultury UG w Łubnianach,
- mieszkańcom z Centrum Brynicy,
- przedstawicielom Rady Sołeckiej.
Już dziś zapraszam na podobną akcję przy boisku LZS – plac zabaw + siłownia na wolnym powietrzu. Jeśli pozwoli na to pogoda, to już dziś można sobie zarezerwować termin we wtorek 25 maja o godz. 20.00

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia

10 maja 2021 - Sprzątanie Centrum Brynicy - zaproszenie.

Zapraszam we wtorek 11 maja o godz. 20.00 chętne osoby do uprzątnięcia Centrum Brynicy. Proszę zabrać ze sobą grabie i miotły oraz dobry humor.

Marek Ciernia - sołtys wsi Brynica

9 maja 2021 - Nabożeństwo Majowe na Gróbku - transmisja na Youtube

Maj to czas majowych nabożeństw. Kolejne mamy jutro przy kapliczce na Gróbku (Brynica , ul. Kwiatowa). Pogoda zapowiada się jutro w niedzielę ładna i dzięki temu dla tych, którzy nie mogą przybyć będzie dostępna transmisja na żywo spod kapliczki o godzinie 15:00. Link do transmisji tutaj https://youtu.be/RqjKJVSkIzs .

Krzysztof Marsolek

9 maja 2021 - Ogłoszenie

Ogłoszenie


Podatek na rzecz Gminy oraz Gminnej Spółki Wodnej - II rata, będzie zbierany w dniach 12 i 13.05.2021r. tj. w środa i czwartek od godziny 17.00-19.00 w Sali OSP w Brynicy.

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia

3 maja 2021 - Sukces Bryniczanki - Agnieszki Luksa

W ten weekend na Jeździeckiej Majówce Konnej w Jakubowicach nasza Bryniczanka wygrała konkurs klasy N (120cm) na koniu Naomi. W konkursie wystartowało aż 58 koni i Agnieszka Luksa ukończyła konkurs czystym przejazdem wyprzedzając konkurencję o 9 sekund.
Gratulacje!


Krzysztof Marsolek

24 kwietnia 2021 - Kolejna publikacja związana ze sprawą Krystiana Czecha


Informacje archiwalne w zakladce po lewej ARCHIWUM

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego