Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


2019_02

Archiwum > 2019

27 luty 2018 - Podziękowanie

Podziękowania


Szanowni Państwo - dziękuję Wszystkim, którzy wsparli swoim głosem moją kandydaturę na Sołtysa. Dziękuję również tym osobom, które nie mogły brać udziału w zebraniu, ale przekazały słowa poparcia oraz potwierdziły chęć dalszej pomocy w najbliższych działaniach, jakie podejmie Rada Sołecka.
Dziękuję również tym osobom, które po raz pierwszy brały udział w zebraniu. To tylko świadczy o tym, iż zwiększa się świadomość mieszkańców w zakresie kreowania wizerunku Brynicy.
O planowanych działaniach Rady Sołeckiej zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


28 luty 2019 - Marek Ciernia będzi esołtysem Brynicy przez kolejne 4 lata

Wybory sołtysa na kolejną kadencje w 2019 roku w Brynicy okazały się dla mieszkańców tak ważne, że przybyło ich na salę OSP aż 182. Nigdy jeszcze nie miało to miejsca, co świadczy, iż są oni żywo zainteresowani losami miejscowości.
Spotkanie rozpoczęlo sie od wyboru osoby je prowadzącej, którą jednogłośnie został Krystian Czech. Później zgłoszono kandydatów do komisji skrutacyjnej. Było ich aż 6, co przy tak duzej liczbie glosujących było bardzo dobrym posunięciem. Wybrali oni spośród siebie przewodniczącego (Krzysztof Marsolek), który przekazywał zebranym informacje z protokołów głosowań.
Na zebranie przybył wójt Gminy Łubniany Paweł Wąsiak wraz z pracownikami Urzędu Gminy. Podczas przerw na liczenie głosów przemawiał on do mieszkańców oraz prowadził dyskusje na tematy, którymi obecni byli żywo zainteresowani.
Ważnym elementem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności kończącego kadencję sołtysa Marka Ciernię oraz Radę Sołecką. Przedstawił on punkt po punkcie wszystkie działania z ostatnich 4 lat w formie prezentacji multimedialnej oraz podał rozliczenia przychodów i rozchodów z precyzją co do jednego grosza (sołtys Marek Ciernia jest z wykształcenia magistrem ekonomii oraz bankowcem, więc ta precyzja jest dla niego czymś naturalnym). Po tym bardzo transparentnym sprawozdaniu przystąpiono do głosowania nad jego przyjęciem, co z sukcesem zakończyło obecną kadencję sołtysa.

Kolejnym punktem było zgłaszanie kandydatów na sołtysa. Wskazano ich dwóch. Byli nimi Marek Ciernia oraz Kornelia Patrzek, która pełnila fukcję sołtysa w kadencjach poprzedzających kadencję Marka Cierni.
Komisja skrutacyjna przeprowadzila głosowanie i po podliczeniu głosów z 180 kart ogłosiła, iż na kolejne 4 lata
na sołtysa wsi Brynica wybrano ponownie Pana Marka Ciernię.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do rady sołeckiej. Zgłoszono ich aż 10 (wcześniej zebrani jednogłośnie ustalili, że rada będzie miała 6 członków). Kandydowali: Konrad Dendera, Krystian Czech, Rudolf Woźnica, Ewa Mudrecka, Sebastian Kansy, Kornelia Patrzek, Jerzy Pilarczyk, Jerzy Kilian, Damian Drozd, Katarzyna Sobota. Po podliczniu głosów z 113 kart (wcześniej część mieszkańców opuściła salę po wyboze sotysa) ogłoszono, że
do Rady Sołeckiej wsi Brynica wchodzą: Konrad Dendera, Krystian Czech, Ewa Mudrecka, Kornelia Patrzek, Jerzy Pilarczyk, Jerzy Kilian.

opracowanie - Krzysztof Marsolek

23 luty 2019 - Niedźwiedź kolejny raz przemierzał Brynicę

Tradycji stało się zadość i kolejny raz Brynicki Niedźwiedź prowadzony przez barwny orszak odwiedził mieszkańców . W tym roku przemierzał zachodnią częścią miejscowości, m.in. ulicą 1 Maja i Leśną.

nadesłał - Marek Ciernia


22 luty 2018 - Ogłoszenie

Informacja


W dniu 23.02.2019r. tj. sobota od godz. 08:00 część mieszkańców Brynicy odwiedzać będzie niedźwiedź wraz grupą - czyli Wodzenie Niedźwiedzia. W tym roku niedźwiedź będzie odwiedzać mieszkańców z ulic: Krzywej, Powstańców Śl. od początku do numeru 29, Młyńskiej, Stawowej, Klasztornej, 1 Maja, Prostej oraz Leśnej. Symboliczne zakończenie będzie miało miejsce w trakcie zabawy w Sali Państwa Cebula.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


22 luty 2018 - Ogłoszenie o wyborach sołtysa

Informacja


Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łubniany nr 9/19 z dnia 15 stycznia 2019r.- zwołuje się w dniu 26 lutego 2019 r. o godz. 18.00 I-szy termin, godz. 18.30 II-gi termin w sali OSP w Brynicy zebranie wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.


Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


10 luty 2019 - Wiata przy boisku LZS już zakończona

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż właśnie zakończono zadanie inwestycyjne polegające na budowie wiaty. Sam przebieg budowy był podzielony na etapy, z uwzględnieniem możliwości finansowych wynikających z funduszu sołeckiego przyznanego dla mieszkańców Brynicy. I tak:
" w pierwszym etapie zakupiono materiał na budowę wiaty,
" w drugim etapie zbudowano wiatę oraz zainstalowano oświetlenie,
" w trzecim etapie zostało wybrukowane podłoże wewnątrz wiaty oraz zamontowano drewniane ściany,
" w czwartym etapie zamontowano przeźroczyste plandeki, które zabezpieczą korzystających z wiaty przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi - wiatr, deszcz.
Mamy nadzieję, iż powstała budowla będzie służyła długie lata zarówno mieszkańcom Brynicy, jak również coraz liczniej odwiedzjącej jej gościom z poza Brynicy.

Sołtys Wsi Brynica
Marek Ciernia


10 luty 2019 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łubniany


Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego