Brynica - Oficjalna Strona Wsi


Idź do treści

Menu główne:


Projekty

Stowarzyszenie

PLANOWANE PROJEKTY I ZADANIA INWESTYCYJNE DO ZREALIZOWANIA W OKRESIE 2007-2013 W MIEJSCOWOŚCI BRYNICA

5. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ     załącznik do planu Odnowy Wsi

 

 

Nazwa planowanego zadania

Cel

Przeznaczenie

 

Harmonogram  realizacji

Źródło współfinansowania

Przewidywane nakłady do poniesienia

w zł

Remont zabytkowego ogrodzenia cmentarza

Poprawa atrakcyjności miejscowości, poprawa estetyki obiektów sakralnych.

zachowanie od dewastacji obiektów zabytkowych

roboty rozbiórkowe, wykonanie fundamentu, wykonanie odwodnienia, roboty murowe i wykończeniowe.

 

Realizacja 2009

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi  270 000 zł.

PROW – 75%

środki własne - 25%

Budowa chodnika łączącego i integrującego wieś wokół jej centrum i zagospodarowanie centrum miejscowości

Poprawa estetyki i funkcjonalności centrum miejscowości

Obiekt przeznaczony dla mieszkańców i przyjezdnych, uczestników ruchu.

roboty rozbiórkowe, podbudowa, ułożenie krawężników i kostki brukowej, nasadzenia zieleni, mała architektura

 

Realizacja 2011

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi  800 000 zł.

PROW – 75%

środki własne - 25%

Tworzenie nowego Centrum Sportu

Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości, stworzenie warunków do aktywnego spędzenia czasu wolnego

Obiekt przeznaczony dla mieszkańców i przyjezdnych, turystów

Rozbudowa chodnika w kierunku boiska LZS

Budowa Placu Zabaw oraz zaplecza socjalnego

 

Realizacja 2012

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi  250 000 zł.

PROW – 75%

środki własne - 25%

Przygotowanie infrastruktury do prowadzenia profesjonalnej działalności kulturalnej

Propagowanie lokalnych zwyczajów i tradycji,

zachowanie i upowszechnianie lokalnych produktów i  historii

Obiekty przeznaczone dla mieszkańców, grup formalnych i nieformalnych osób odwiedzających miejscowość

Przystosowanie zarówno części biblioteki jak i sali do możliwości prowadzenia działalności kulturalnej oraz szkoleniowej. W szczególności stworzenie Sali multimedialnej z projektorem umieszczonym centralnie

Stworzenie programów kulturalnych cyklicznych oraz inicjalizacja szkoleń specjalistycznych dla mieszkańców kształtujących ich rozwój zarówno kulturalny jak i zawodowy. Profesjonalne szkolenia językowe.

 

Realizacja 2013

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi  50 000 zł.

PROW – 75%

środki własne - 25%

Przystosowanie wsi do działalności kulturalno oświatowej

Propagowanie lokalnych zwyczajów i tradycji,

zachowanie i upowszechnianie lokalnych produktów i  historii

Projekt skierowany do mieszkańców miejscowości

Utworzenie zespołu ds. Promocji Wsi oraz szeroko zakrojona kampania medialna

Wzmacnianie bazy noclegowej oraz programowej, pomoc mieszkańcom w aktywizacji

 

Realizacja 2014

Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi  70 000 zł.

środki własne - 100%

Rozbudowa świadomości do tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości

Propagowanie lokalnych usług i produktów

aktywizacja zawodowa

Projekt skierowany do mieszkańców miejscowości

Szereg zadań ukierunkowanych na aktywizację osób podejmujących pracę po raz pierwszy jak i reaktywizacja dla osób dłużej pozostających bez pracy

 

Realizacja 2015

Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi  50 000 zł.

PO KL – 85%

środki własne - 15%

 

 

 

Strona główna | O Brynicy | W Brynicy | Stowarzyszenie | Brynica - opis | Organizacje | Biznes | Strona Parafii | Galeria Parafialna | PSP Brynica | LZS Brynica | Strona Gminy | Gmina Łubniany na Facebbook'u | Wieści Opolskie | Strona o gminie | Grupa Lokalna | O historii regionu | Arch. "Beczka" | Echo Gmin Opol. | NTO | BERPOL | HUBERTUS | "Brynicki Domek" | Ciekawe strony | Brynica - film | Archiwum | Napisz do Sołtysa | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego